Asset Publisher Asset Publisher

Warunki dostępu do sieci telekom

W nawiązaniu do obowiązku określonego w art. 39b ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 672], mówiącym o tym, że właściwy terytorialnie Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych publikuje aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 884] oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.

 

Resources to get