Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że:

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta łowiecka

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się zasady sprzedaży polowań dla biur polowań i myśliwych zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (OHZ LP).

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.