Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nadzoruje gospodarkę leśną w 26 nadleśnictwach na obszarze Podkarpacia i na fragmencie woj. małopolskiego. Teren ten obejmuje 21 powiatów ziemskich i 143 gminy.

Historia

Obszar regionu od tysiącleci pokrywały lasy, jednak w miarę rozwoju osadnictwa ludzkiego w widłach Wisły i Sanu w tej puszczańskiej okolicy zaczęły powstawać karczowane polany. Źródła mówią, że w młodszej epoce kamiennej (4200-1700 lat p.n.e.) istniały już ludzkie osady w okolicach Jarosławia i Lubaczowa.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nadzoruje gospodarkę leśną w 26 nadleśnictwach na obszarze Podkarpacia i na fragmencie woj. małopolskiego. Biuro Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie mieści się w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 2.

Projekty i fundusze

Obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie realizuje trzy podstawowe projekty środowiskowe przy wsparciu ze strony NFOŚiGW