Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Leśne Żywioły rozstrzygnięty!

W piątek 19.04.2024 r. w siedzibie biura RDLP w Krośnie odbył się II etap Konkursu Leśne Żywioły. Spośród 645 uczestników reprezentujących 48 szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie 18 podkarpackich nadleśnictw, do walki o zwycięstwo stanęło 20 najlepszych uczniów z 8 szkół.

II etap wymagał od uczestników dużej wiedzy z zakresu znajomości czynników abiotycznych i biotycznych zagrażającym ekosystemom leśnym w Polsce oraz możliwości przeciwdziałania im. W pytaniach szczególny nacisk kładziony był na wiedzę z takich dziedzina jak: przyczyny i skutki pożarów w lasach oraz ochrona przeciwpożarowa, zjawisko wiatru i skutki jego oddziaływania na las oraz ochrona lasu przed szkodliwym działaniem wiatru, przyczyny i skutki powodzi w lasach oraz ochronę lasu prze nią oraz szkodliwe organizmy występujące w lasach, skutki ich oddziaływania na las oraz ochrona lasu przed nimi.

Pierwsza część konkursu miała charakter pisemny. Po niej uczniowie wybrali się na ścieżkę edukacyjną w Centrum Edukacji Ekologicznej z jednym z edukatorów leśnych, a w tym czasie Komisja Konkursowa sprawdzała prace uczniów, wyłaniając pięciu najlepszych uczniów, którzy dalej rywalizowali podczas części ustnej konkursu. Po jej zakończeniu Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców.

I miejsce zajął Filip Gucwa z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

II miejsce zajęła Kinga Skork–Wolska z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

III miejsce zajął Dawid Cwynar z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.

Należy podkreślić, że wszystkim uczestnikom należą się gratulacje i wyrazy uznania bo konkurs był naprawdę trudny i wymagający specjalistycznej wiedzy, mającej jednocześnie istotne przełożenie na aktualną sytuację dotyczącą zmian klimatycznych oraz ich wpływu na środowisko naturalne oraz przyszłość naszej Planety.

Konkurs był inspirowany zorganizowanym przez Instytut Badań Leśnictwa konkursem  pn.: „Leśni Poskramiacze Żywiołów”.

 

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: Dominik Jagieła