Lista aktualności Lista aktualności

Fundacja Pomoc Leśnikom

Zapraszamy wszystkich gotowych nieść pomoc oraz pomocy potrzebujących

 

 

Statut Fundacji

Deklaracja

 

 

Informacja o Fundacji


Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21.09.2001r. nr KRS 0000040564
Numer statystyczny (REGON) 371029128 Numer identyfikacyjny NIP 684-22-75-315

tel.: (13) 43 44 270.
tel. kom. 785 580 282
tel. kom. 662 236 412

e-mail: fundacja@krosno.lasy.gov.pl

Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji - Paweł Biernacki,
V-ce Prezes Zarządu Fundacji - Maria Szkutnik,
Członek Zarządu Fundacji - Mieczysław Barć,
Członek Zarządu Fundacji - Jerzy Miliszewski,
Sekretarz Zarządu Fundacji - Sylwia Michalak

1.    Statutowe cele Fundacji

Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe, członkom ich rodzin oraz byłym pracownikom w przypadku zdarzeń losowych, wypadków i chorób, których koszty leczenia przekraczają możliwości finansowe.

2.    Fundacja rozpatruje wnioski o pomoc, złożone w formie pisemnej, przez:
⦁    poszkodowanego pracownika PGL LP, rencistę, emeryta lub członka ich rodzin - zaopiniowane przez właściwą jednostkę organizacyjną PGL LP.
⦁    jednostkę organizacyjną PGL LP - w imieniu pracownika, byłego pracownika lub członka ich rodzin.
⦁    Wniosek o udzielenie pomocy winien określać potrzeby poszkodowanych osób, miejsce, koszty i przybliżony termin realizacji celów oraz przewidywane efekty przedsięwzięcia.
⦁    Wniosek o udzielenie pomocy winien być udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, orzeczeniem lub opinią właściwych instytucji.
⦁    W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może żądać od wnioskodawcy dodatkowych zaświadczeń, orzeczeń lub opinii.

3.    Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4.    Fundacja nie zatrudnia pracowników, wszystkie funkcje pełnione są społecznie.

 

Informacja o Fundacji >>