Wydawca treści Wydawca treści

XXII Submisja Drewna KROSNO 2021

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie zaprasza na XXII Submisję
Drewna KROSNO 2021, której rozstrzygnięcie nastąpi 23 lutego 2021r. w Nadleśnictwie Brzozów.


Na składnicach submisyjnych w Oleszycach i Załużu wystawionych zostanie ok. 1700
m3
wyselekcjonowanego drewna dębowego, jesionowego, jaworowego,
modrzewiowego, bukowego oraz innych gatunków liściastych.
Na oględziny drewna zapraszamy w dniach 16-22 lutego 2021r. (także w sobotę i niedzielę).


Wykaz losów zostanie udostępniony na stronie internetowej w dniu 12.02.2021r.

Wszelkich informacji dotyczących submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem
RDLP w Krośnie e-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl , tel. +48 728 588 925.

 

  Oferta:
Składnica / Lagerplatz Wszystkie gatunki / Alle Baumarten Bk - Buche Db - Eiche Dbcz. - Roteiche Ol - Erle Jw - Bergahorn Js - Esche Wz -Ulme Md- Larche Kl- Ahorn
Oleszyce 1156 20 993 66 9 0 24 0 44 0
Załuż 625 50 105 8 0 201 168 6 85 2
Ogółem / Gesamt 1781 70 1098 74 9 201 192 6 130 2

 

KATALOG XXII SUBMISJA DREWNA "KROSNO 2021"

Dokumenty do pobrania:

1. Wstęp

2. Zasady XXII Submisji Drewna Krosno 2021

2.1. Załącznik - Umowa sprzedaży

2.2. Załacznik - Porozumienie uzupełniające

2.3. Załacznik - Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018.1912

3. Dane kontaktowe

4. Zestawienie drewna

5. Plan dojazdu do składnic

6. Certyfikat PEFC

 

OFERTA NA XXII SUBMISJĘ DREWNA "KROSNO 2021"

7. Karta oferenta

8. Oświadczenie dot. minimalnej masy zakupu

9. Karty ofertowe - Katalog Submisji Drewna KROSNO 2021

10. Klauzula RODO


22. HOLZSUBMISSION „KROSNO 2021”

Brzozów bei Krosno, POLEN / Dienstag, 23.02.2021.

Unser Angebot:
ca. 1700 FM, einschließlich: Eiche, Esche, Bergahorn, Lärche, Buche und andere.
Besichtigung: 16. bis 22. Februar 2021 (auch am Samstag und Sonntag) auf den Lagerplätzen in Oleszyce und Załuż
Die Lossverzeichnisse werden am 12.02.2021 veröffentlicht.


REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl

 

  Angebot:
Składnica / Lagerplatz Wszystkie gatunki / Alle Baumarten Bk - Buche Db - Eiche Dbcz. - Roteiche Ol - Erle Jw - Bergahorn Js - Esche Wz -Ulme Md- Larche Kl- Ahorn
Oleszyce 1156 20 993 66 9 0 24 0 44 0
Załuż 625 50 105 8 0 201 168 6 85 2
Ogółem / Gesamt 1781 70 1098 74 9 201 192 6 130 2

 

KATALOG 22. HOLZ-SUBMISSION  "KROSNO 2021"

Dokumente zum unterladen:

1. Einführung

2. Grundsätze der Holz-Submission Krosno2021

2.1. Anlage - Vertrag

2.2. Anlage - Zusatzvereinbarung

2.3. Anlage - Durchführungsverordnung EU 2018.1912

3. Kontaktdaten

4. Zusammensetzung des Holzes 2021

5. Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne

6. PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

 

Offerte für Holz - Submission „KROSNO 2021”
7. Erklärung zum Mindestabnahmegewicht

8. Offertenkarten - Katalog Holz-Submission KROSNO 2021

10. VERORDNUNG (EU) 2016/679