Asset Publisher Asset Publisher

XXI Submisja Drewna KROSNO 2020

  PL   DE

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie zaprasza na XXI Submisję Drewna  KROSNO 2020, której rozstrzygnięcie nastąpi  18 lutego 2020 r. w Brzozowie.
Na składach submisyjnych w Oleszycach i Załużu wystawionych  zostanie ok. 1600 m3 wyselekcjonowanego drewna najwyższej jakości, w tym: dębu – ok. 1070 m3, jaworu – 167 m3, jesionu 93 m3 i buka – 106 m3, oraz innych gatunków liściastych.
Na oględziny drewna zapraszamy w dniach 11-17 lutego 2020r.

Wszelkich informacji dotyczących submisji udziela
Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie
e-mail : market@krosno.lasy.gov.pl  

KATALOG XXI Submisja Drewna „KROSNO 2020”

Dokumenty do pobrania:

1.    Wstęp
2     Zasady XXI Submisji Drewna “Krosno 2020”
2.1.    Załącznik - Umowa sprzedaży
2.2.    Załącznik - Porozumienie uzupełniające
2.3.    Załącznik - Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018.1912
3.    Dane kontaktowe
4.    Zestawienia drewna
5.    Plany dojazdu do składnic  
6.    Certyfikat PEFC

Oferta na XXI Submisję Drewna „Krosno 2020“

7.    Karta oferenta
8.    Oświadczenie dot. minimalnej masy zakupu
9.    KARTY OFERTOWE

10.  Klauzula RODO

 


21. HOLZSUBMISSION „KROSNO 2020”

Brzozów bei Krosno, POLEN / Dienstag, 18.02.2020.

Unser Angebot:
ca. 1600 FM, einschließlich: Eiche - 1070 FM, Bergahorn - 167 FM,  Esche - 93 FM,
Buche – 106 FM und andere.
Besichtigung: 11-17.02.2020 auf den Lagerplätzen in Oleszyce und Załuż.

REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : market@krosno.lasy.gov.pl

 

KATALOG 21. Holz – Submission „KROSNO 2020“

Dokumente zum unterladen:

1.    Einführung
2.    Grundsätze der Holz-Submission  “Krosno 2020”
2.1.    Anlage - Vertrag
2.2.    Anlage - Zusatzvereinbarung
2.3.    Anlage - Durchführungsverordnung EU 2018.1912
3.    Kontaktdaten
4.    Zusammensetzung des Holzes 2020
5.    Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne
6.    PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

 

Offerte für Holz - Submission „KROSNO 2020” am 18.02.2020

7.    Bieterkarte
8.    Erklärung zum Mindestabnahmegewicht
9.    OFFERTENKARTEN

10.  VERORDNUNG (EU) 2016/679