Wydawca treści Wydawca treści

Fundacja Pomoc Leśnikom

Fundacja Pomoc Leśnikom

Zapraszamy wszystkich gotowych nieść pomoc oraz pomocy potrzebujących

 

 

Statut Fundacji

Deklaracja

 

Fundacja Pomoc Leśnikom

ul. Bieszczadzka 2
38 - 400 Krosno
telefon: +13 43 73 926
fax: +13 / 4373 902
e-mail: fundacja@krosno.lasy.gov.pl
Wpłaty na konto Fundacji
Dochody fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, nawiązek sądowych oraz wpłat od osób fizycznych
Wpłaty prosimy realizować na konto Fundacji:
BNP PARIBAS Krosno 24203000451110000000246150
Zachęcamy wszystkich do realizacji stałych, comiesięcznych wpłat

Nr KRS Fundacji: 0000040564

 

Fundacja jest organizacją non-profit.
Od 2004 roku głównym źródłem jej przychodów jest odpis 1% podatku od osób fizycznych (za rok 2007 ok. 25% leśników w Polsce przekazało 1% podatku na Fundację Pomoc Leśnikom). Ponadto Fundację wspiera obecnie 69 jednostek Lasów Państwowych a także 43 osoby fizyczne.

Nadal wielu leśników i członków ich rodzin znajduje się w dramatycznych sytuacjach i wielkiej życiowej potrzebie o czym przekonuje się Zarząd Fundacji Pomoc Leśnikom rozpatrując napływające z całej Polski wnioski o pomoc.
Dotychczasową działalność Fundacji doceniła kapituła Przeglądu Leśniczego przyznając Fundacji tytuł „Leśnej Instytucji Roku 2007". To bardzo ważny gest uznania dla szeroko pojętej idei niesienia pomocy, której Fundacja służy.

Fundacja dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają jej działalność.

Trzeba jednak pamiętać, że środki Fundacji pochodzą w całości od jej Darczyńców. Dlatego, mając na względzie potrzebujących z naszego leśnego środowiska a oczekujących na pomoc, zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty na rzecz Fundacji.


Działalność Fundacji jest jawna. Fundacja corocznie składa sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego.

Sprawozdania te są dostępne na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl/ nr KRS 0000040564
Działalność Fundacji jest jawna. Fundacja corocznie składa sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego.

Sprawozdania te są dostępne na stronie http://bopp.pozytek.gov.pl/ nr KRS 0000040564

Informacja o Fundacji >>