Asset Publisher Asset Publisher

Centralny rejestr form ochrony przyrody

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody. Szczegółowe informacji zawarte  w centralnym rejestr form ochrony przyrody określa stosowne rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody.
Centralny rejestr form ochrony przyrody dostępny jest pod linkiem:

https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/


    Informacje na temat zasobów przyrodniczych RDLP w Krośnie (w tym formach ochrony przyrody) zawarte są również w programach ochrony przyrody dostępnych na poszczególnych stronach nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Krośnie (Biuletynie Informacji Publicznej).
    Zgodnie z Instrukcją Urządzania lasu program ochrony przyrody jest częścią planu urządzenia lasu zawierającą kompleksowy opis stanu przyrody w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa oraz zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji na gruntach w zarządzie nadleśnictwa.