Asset Publisher Asset Publisher

Leśne żywioły

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Niezbędne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Jakie stwarzają szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las?
Z takimi aspektami zmierzą się uczestnicy konkursu „Leśne Żywioły”, z którym startujemy na początku przyszłego roku, ale już teraz warto zgłaszać swoje uczestnictwo. Zgłoszenia należy przesyłać do właściwego terytorialnie nadleśnictwa, a szkoły z Krosna do RDLP w Krośnie do dn. 26.01.2024 r.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  znajdujących się w zasięgu RDLP w Krośnie, czyli całego województwa podkarpackiego do uczestnictwa w konkursie „Leśne Żywioły”!
Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.
Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.