Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC dla RDLP w Krośnie

RDLP w Krośnie informuje, że w dniu 14.01.2022 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PCBC/PEFC-5/1/2022 obejmujący wszystkie 26

 

 
nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jednostka ta
potwierdza spełnianie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012. v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie trwałego i
zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie. Posiadany od 14.01.2022 r. Certyfikat pozostaje ważny do 13.05.2024.