Wydawca treści Wydawca treści

NSZZ Solidarność

Dlaczego warto zorganizować się w związek zawodowy?


Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw, a tam gdzie działają związki zawodowe:
·    bardziej respektowane są prawa pracownicze
·    istnieje większa możliwość wynegocjowania wyższych wynagrodzeń i są one wypłacane regularnie
·    pracownicy za pracę w nadgodzinach otrzymują należne wynagrodzenie
·    regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
·    można wynegocjować korzystne porozumienia dotyczące warunków pracy.
Pracodawcy szybciej przychylą się do potrzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani i będą mówić jednym, silnym głosem.


Dlaczego warto wybrać NSZZ „Solidarność"?


Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" jest największą w Polsce organizacją pracowników.
·    Jako największy związek zawodowy w naszym kraju organizujemy pracowników różnych zawodów, którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i wyższe płace
·    Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej
·    NSZZ „Solidarność" ma bardzo długą historię - rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność
·    Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą
·    Jako członek NSZZ „Solidarność" otrzymujesz bezpłatną pomoc ekspertów związkowych (np. prawników) i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych szkoleń.