Lista aktualności Lista aktualności

W Rzeszowie o lasach

W dniach 15 – 16 kwietnia, pod patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się Konferencja Naukowa Forum Leśne „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Pierwszy dzień konferencyjny w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego to wystąpienia przedstawicieli środowisk naukowych na tematy związane z bieżącymi problemami leśnictwa. Udział w tej części wziął Janusz Starzak, dyrektor RDLP w Krośnie, który w słowie wstępnym do sesji wskazał na coraz większy brak akceptacji społecznej dla obecnej formy gospodarki leśnej, jak również przypomniał o leśnych inicjatywach, pozwalających sprostać nowym wyzwaniom. Wskazał też na wieloaspektowe problemy związane z wyłączaniem lasów z użytkowania. Wystąpieniom podczas całej konferencji przysłuchiwało się także wielu leśników z terenu Podkarpacia.

Zakres tematyczny obejmował zagadnienia stanu ekosystemów leśnych przy różnych formach działalności człowieka, społeczną i gospodarczą rolę lasów, wpływ zmian klimatu na lasy oraz zasady prowadzenia gospodarki leśnej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem drugiego dnia konferencji była RDLP w Krośnie, a objazd terenowy zorganizowano w lasach Nadleśnictwa Leżajsk. Uczestnicy mieli sposobność zapoznania się z formami ochrony przyrody w lasach, zwiedzenia fragmentu rezerwatu „Las Klasztorny”, obserwacji skali zagrożenia drzewostanów jodłowych od jemioły, odwiedzenia słynnej kapliczki „Na Kudłaczu”, związanej z historią leśnictwa w ordynacji Potockich. Kolejne punkty to wizyta na obiektach małej retencji i w Ośrodku Hodowli Głuszców w Zerwance.

Nagranie wystąpień na konferencji dostępne jest pod adresem: https://youtu.be/OAJx6M9ZK_E

Wywiad w Radiu Rzeszów z uczestnikami konferencji: https://radio.rzeszow.pl/100623/forum-lesne-w-rzeszowie/

Patronat medialny: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Głos Lasu i Las Polski.

 

 

Tekst: Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie