Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

 

 

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu

Nadleśnictwa objęte prognozowaniem na terenie
RDLP w Krośnie (11 nadleśnictw)

Nadleśnictwa wg kategorii zagrożenia pożarowego na terenie
RDLP w Krośnie