Wydawca treści Wydawca treści

Władze

Władze

w dniu 23 marca br. odbyło się posiedzenie, na którym doszło do ukonstytuowania się Zarządu po wyborach XIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Kół naszego oddziału w dniu 11 marca 2022 r.

 Przewodniczącym Zarządu Oddziału został wybrany dr inż. Bartłomiej Peret – Nadleśni-czy Nadleśnictwa Kolbuszowa. Wybrano 15-to osobowy zarząd w składzie:

L.p.        Imię i nazwisko  Funkcja Jednostka

1.           Bartłomiej Peret              Przewodniczący               Nadleśnictwo Kolbuszowa

2.           Michał Szczerbicki           Zastępca przewodniczącego        Nadleśnictwo Lutowiska

3.           Teodor Furs        Zastępca przewodniczącego        Nadleśnictwo Baligród

4.           Paweł Biernacki Skarbnik              Nadleśnictwo Brzozów

5.           Piotr Filipczak    Sekretarz             RDLP w Krośnie

6.           Michał Hipner    Członek Zarządu              RDLP w Krośnie

7.           Artur Paczkowski             Członek Zarządu              Nadleśnictwo Kołaczyce

8.           Tadeusz Maksymowicz  Członek Zarządu              Nadleśnictwo Oleszyce

9.           Dąbek Bogumił  Członek Zarządu              BULiGL Przemyśl

10.         Rydzik Mariusz  Członek Zarządu              Nadleśnictwo Leżajsk

11.         Janusz Starzak   Członek Zarządu              RDLP Krosno

12.         Kinga Mazur       Członek Zarządu              Nadleśnictwo Kolbuszowa

13.         Natalia Margas  Członek Zarządu              Nadleśnictwo Ustrzyki Dln.

14.         Marcin Brożyna Członek Zarządu              Nadleśnictwo Ustrzyki Dln.

15.         Agata Lenkiewicz-Bardzińska       Członek Zarządu              Nadleśnictwo Cisna

 

Zastępcami członka Zarządu Oddziału zostali:

1.           Robert Sobkowicz           Nadleśnictwo Dynów

2.           Dawid Gołębiowski         ZSL Lesko

 

Wybrano delegatów na XXII KZD w składzie:

Artur Paczkowski             Nadleśnictwo Kołaczyce               38-213 Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317

Piotr Filipczak    RDLP w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

Zenon Szkamruk              Nadleśnictwo Leżajsk     37-300 Leżajsk, ul. Michałka 48

Paweł Biernacki               Nadleśnictwo Brzozów  36-200 Brzozów, ul. Moniuszki 25

Bartłomiej Peret              Nadleśnictwo Kolbuszowa           36-100 Kolbuszowa, Świerczów 138

 

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

Jacek Gałuszka  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, RDLP w Krośnie

Wojciech Cieślik - z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Nadleśnictwo Mielec

Stanisław Gazda – członek, Nadleśnictwo Dukla

Marta Ziemniewicz – członek, Nadleśnictwo Lutowiska

Bartłomiej Szkamruk – członek, Nadleśnictwo Sieniawa

 

Sąd Koleżeński został wybrany w składzie:

Tomasz Najbar – przewodniczący, RDLP w Krośnie

Czerwień Iwona – z-ca przewodniczącego, RDLP w Krośnie

Łukasz Mokrzyński – sekretarz, Nadleśnictwo Cisna

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym została wybrana:

Beata Okoczuk – RDLP w Krośnie,

Z-cami Rzecznika Dyscyplinarnego zostali wybrani:

Sylwia Kretowicz – Nadleśnictwo Kolbuszowa,

Mateusz Świerczyński – Nadleśnictwo Cisna.

 

Wybrano delegatów do NOT oddział Rzeszów w składzie:

Zenon Szkamruk              Nadleśnictwo Leżajsk     37-300 Leżajsk, ul. Michałka 48

Robert Sobkowicz           Nadleśnictwo Dynów     36-055 Dynów, ul. Jaklów 2

Bernard Dworak              Nadleśnictwo Głogów    36-060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 57

Bartłomiej Peret              Nadleśnictwo Kolbuszowa           36-100 Kolbuszowa, Świerczów 138

 

Pliki >> Aktualności >>