Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Obiekty edukacyjne


Wskaż Nadleśnictwo aby uzyskać informację o ścieżkach przyrodniczych
 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Mielec
1. „Do bobra – Ścieżka o długości 3,5 km położona w bezpośrednim sąsiedztwie z miastem, tuż przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Mielec. Tematem przewodnim ścieżki jest bóbr europejski. Na kolejnych przestankach trasy można zapoznać się z jego biologią i obejrzeć efekty jego działalności, np. powalone drzewa, tamy czy opuszczone już żeremia.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kolbuszowa
1. "Białkówka" –Ścieżka położona w miejscowości Nowa Wieś, nieopodal Kolbuszowej. W skład ścieżki wchodzą dwie pętle o dł. 1,5 km i 4 km, wyposażona jest w zieloną klasę, gdzie można skorzystać z miejsca wypoczynkowego i zapalić ognisko. Tematyka przystanków: odnowienia naturalne lasu, zabezpieczanie przed uszkodzeniami od zwierzyny, oczko wodne, odnawianie sztuczne lasu, fazy rozwojowe drzewostanów, gatunki roślin i zwierząt, ochrona fauny, światło w lesie, ochrona przeciwpożarowa, ochrona gatunkowa zwierząt.
2. "Maziarnia" – Przebiega wzdłuż zbiornika wodnego Maziarnia w Wilczej Woli. Długość trasy to ok. 3,5 km. Przejście wzdłuż linii brzegowej rozpoczyna się od zapory, przy granicy lasu. Na trasie ścieżki znajdziemy miejsce wypoczynkowe z miejscami ogniskowymi, a oprócz roli wypoczynkowej ścieżka ma również charakter dydaktyczny i na wszystkich, którzy chcieliby zgłębić wiedzę o tematyce leśnej czekają tablice z opisami dotyczącymi m. in. pożarów lasu, erozji gleby, czy też roli wody w przyrodzie.
3. "Dymarka" – Położona w Porębach Dymarskich, o łącznej dł. 25 km i krótkiej trasy spacerowej. Zobaczymy na niej różnorodność przyrody leśnej, łąkowej i pól użytkowanych rolniczo, poznamy również ślady dawnego przemysłu. Krótką trasę spacerową poprowadzono między dawnymi wyrobiskami po rudach żelaza oraz pięknymi pomnikowymi dębami. Na całej trasie rozmieszczono tabliczki z nazwami roślin, które można spotkać po drodze, a na odwiedzających czeka 11 miejsc przystankowych opisujących m. in. rolę wody w przyrodzie, pożary lasu, budki lęgowe, , czy wykorzystanie drewna.
4. "Świerczówka" – Pięciokilometrowa ścieżka we wsi Świerczów prowadzi przez las, ale również z myślą o najmłodszych trasę poprowadzono obok zagrody ze zwierzętami, stanowiącą „mini zoo”. Na trasie ścieżki spotkamy wiele punktów, gdzie poznamy jak funkcjonuje przyroda – naturalne i sztuczne odnowienia lasu, rolę mrówek w przyrodzie, czy grzybów. Na uwagę zasługuje sędziwy buk zwyczajny, stanowiący pomnik przyrody.
5. "Morgi" – Wiedzie przez lasy leśnictwa Kamień. Cała trasa ma ponad 4 km. Można ją przebyć pieszo albo na rowerze. Dojdziemy nią do Zielonej klasy - z zadaszeniem, tablicami i przygotowanym paleniskiem. Na ścieżce zapoznamy się z tematyką związaną z ochroną przyrody, w tym siecią Natura 2000, chronionymi roślinami, które możemy spotkać na trasie ścieżki. Trasa ścieżki prowadzi koło pałacu myśliwskiego w Morgach i dębowej alei, stanowiącej pomnik przyrody.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Tuszyma
Bagno Przecławskie – w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Przecławskie" (m. Przecław) – długość 800 m, przebiega przez niewielki ale interesujący fragment rezerwatu. Udostępnia bardzo ciekawe z punktu widzenia wielu dziedzin przyrodniczych takich jak botanika, geomorfologia, klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia - zjawiska przyrodnicze. 9 przystanków: rezerwat, powstanie torfowiska, rośliny torfowiskowe i bagienne, gleby rezerwatu, wykrot, zespoły roślinne, eksploatacja torfowiska, zwierzęta w rezerwacie.
"Poznaj Las" - Buczyna – w rezerwacie przyrody „Buczyna na Płaskowyżu Kolbuszowskim" w m. Przecław – Na cenne drzewostany w tych okolicach, będące pozostałością lasów Ossolińskich zwrócił uwagę prof. Wł. Szafer. Ścieżka ma dwa warianty – pierwszy o dł. 1,5 km prowadzi granicami rezerwatu – przybliża jego walory przyrodnicze, drugi – 3,6 km prowadzi lasami gospodarczymi. 12 przystanków dotyczących sposobów gospodarowania w tym ekosystemie.
Korzeniów(poza LP)Ścieżka zlokalizowana w m. Korzeniów. Pierwszy przystanek znajduje się w zespole parkowo – pałacowym w centrum Korzeniowa, na uwagę zasługuje kilkanaście drzew o rozmiarach pomnikowych. W parku urządzono 5 stanowisk dydaktycznych (topola biała, staw, dworek, polana grabowa, figurka Matki Boskiej, eutrofizacja), przystanek drugi – Babi Mur – zabytkowa kapliczka i głaz narzutowy – pomnik, miejsce pamięci ofiar najazdu szwedzkiego i Rakoczego, przystanek trzeci – śródleśny staw (zw. Eden), przystanek czwarty – Grób Dragona – z XVI w.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Głogów
1. "Bór" – Ścieżka rozpoczyna się na parkingu ulokowanym przy szosie Rzeszów – Głogów Małopolski i ma długość ok. 3,5 km. Trasa wyposażona jest w kilka przystanków z opisami najciekawszych zbiorowisk roślinnych oraz miejscami tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Prowadzi również przez miejsca pamięci narodowej – na skraju lasu zlokalizowany jest pomnik poświęcony ofiarom hitleryzmu, natomiast w głębi kompleksu leśnego znajdują się dwie zbiorowe mogiły pięciu tysięcy Żydów rozstrzelanych w 1942 r. i mogiła kryjąca szczątki Polaków.
2. "W Bratkowicach" Ścieżka o długości około 1,4 km, której początek znajduje się w pobliżu budynku leśniczówki Leśnictwa Bratkowice przy obiekcie edukacyjnym. Usytuowano tam wiatę z ławkami i miejscem na ognisko. Wzdłuż trasy znajdują się tablice edukacyjne, które dostarczają ciekawych informacji na temat lasu i jego właściwości.
3. "Las Turzański" Znajduje się w leśnictwie Turza. Ścieżka o długości około 6 km, w skład której wchodzi między innymi miejsce postoju pojazdów, wiata edukacyjna oraz taras widokowy przy obiekcie wodnym. Trasa wyposażona w 16 tablic informacyjnych o tematyce związanej z działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. "Annopol" Znajdująca się w leśnictwie Wysoka, przystosowana częściowo do osób niepełnosprawnych. Ścieżka o długości ok. 1,1 km, w skład w której wchodzi między innymi punkt widokowy przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz ławki. Trasa wyposażona jest również w 24 tablice edukacyjne (7 tablic z tekstem pisanym alfabetem Braille’a), zlokalizowane na całej długości trasy, przybliżające podstawowe informacje na temat Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów, wyjaśniające prace leśnych wykonywanych przez leśników w drzewostanach gospodarczych, a także ciekawostki związane z lasami.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Leżajsk
1. „Ostoje bobrowe” Ścieżka znajduje się w miejscowości Jelna koło Leżajska. Ma długość 4 km, a początek ścieżki znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa. W budynku można dodatkowo obejrzeć ekspozycję zwierząt, posłuchać i przejrzeć multimedialną prezentację gatunków ptaków, fotogramy przyrodnicze, w otoczeniu Nadleśnictwa znajduje się małe arboretum. Ścieżka przebiega wzdłuż zalewu „Floryda" i ostoi bobrowych. Wyposażona jest w 46 tablic poglądowych o tematyce: las i jego mieszkańcy, podstawowe gatunki drzew, krzewów, zwierząt, zbiorowiska roślinne, funkcje lasu, zagrożenia środowiska przyrodniczego, praca leśnika. Na uwagę zasługują ostoje bobrowe z rozlewiskami, licznymi tamami, pniami ściętych drzew. Pomost widokowy zbudowano nad rozległym bagnem, skąd można obserwować życie ptaków wodnych, płazów, gadów, oraz roślinność bagienną. Na końcowym przystanku znajduje się miejsce wypoczynkowe.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Sieniawa
Radawa – Ścieżka położona w pobliżu ośrodka wypoczynkowego w Radawie nad zalewem. Trasa ścieżki przebiega przez leśnictwo Czerwona Wola, uroczysko Dereweckie. Długość 3,8 km, 10 przystanków. W połowie długości znajduje się miejsce odpoczynkowe z urządzeniami do zabaw dla dzieci. Prezentuje następujące zagadnienia na poszczególnych przystankach: pielęgnacja lasu, ochrona przyrody, gospodarka łowiecka, ochrona pożytecznej fauny, podział powierzchniowy terenów leśnych, ochrona lasu przed zwierzyną, zalesianie gruntów porolnych, ochrona lasu przed owadami, ogień – groźba dla lasu. Dojazd autobusami PKS z Jarosławia w kierunku wsi Wola Mołodyca, Mołodycz , samochodem lub rowerem drogą asfaltową od wsi Wiązownica w kierunku miejscowości Radawa. Kierunek marszu wyznaczają zielone strzałki.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Oleszyce
1. „Na Laszce” – Ścieżka ukazuje walory przyrodniczo – krajobrazowe terenów Nadleśnictwa Oleszyce oraz przedstawia las jako gospodarstwo leśne. Ścieżka znajduje się w dużym kompleksie Lasów Sieniawskich, punkt początkowy przy drodze z Cewkowa do Woli Mołodyckiej, 14 km od Oleszyc. Ścieżka tworzy 2 pętle – o długości 3,6 km i 6,2 km. W połowie trasy – miejsce przystankowe z ławami i stołami. Przystanki na trasie: dary lasu – korzyści z lasu, funkcje lasu, u zbiegu dwóch potoków – widok na dolinę, rola wody w przyrodzie, buczyna karpacka, drzewostan olszowy, śródleśne stawy, łęg jesionowo – olszowy, las grądowy, bór sosnowy, źródliska rzeki Przerwy.
2. „Katyński Las Pamięci” - W 2011 r. założono Las Pamięci poświęcony leśnikom pomordowanym w „Katyniach Wschodu". Posadzono 820 dębów upamiętniających leśników - ofiary zbrodni katyńskiej. Sadzonki wyrosły z nasion, które wysiano rankiem 10 kwietnia 2010 r. w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej – jednocześnie ( ! ) w dzień katastrofy smoleńskiej. Każde z 724 drzewek poświęcono 1 zamordowanemu leśnikowi, dodatkowo posadzono 96 dębów – symbolizujących ofiary katastrofy smoleńskiej. Przy każdym drzewie znajduje się tabliczka z nazwiskiem pomordowanego. 3. "Ścieżka historyczno-przyrodnicza w leśnictwie Kolonia- zwiedzanie trasy podzielone jest na trzy etapy. I. Trasa historyczna ścieżki o długości trasy 490 m i czasie przejścia 15 min., przedstawia zagadnienia jak: Las pamięci Leśników Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Linia Ribbentrop-Mołotow z fragmentami okopów z czasów II wojny światowej, Program restytucji cisa pospolitego na terenie RDLP w Krośnie, Plantacje choinkowe oraz Aleję Trzeciego Tysiąclecia, która została stworzona na znak pomyślnie przebytego milenium. II. Produkcja Szkółkarska o długości trasy 600 m i czasie przejścia 20 min., Całość tego etapy ścieżki poświęcona jest aspektom produkcji szkółkarskiej w leśnictwie Kolonia. Brane pod uwagę są tu różne typy produkcji szkółkarskiej takie jak: produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. produkcja tradycyjna sadzonek w gruncie oraz produkcja w inspektach szkółkarskich. III. Edukacja leśna dla najmłodszych o długości trasy 200 m i czasie przejścia 10 min., znajdują się tam tablice edukacyjne przedstawiające szeroką gamę zagadnień związanych z edukacją leśną najmłodszych.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Narol
1. „Bukowy Las pod Narolem” – Ścieżka prowadzi przez rezerwat przyrody „Bukowy Las" na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Prezentuje pozostałości kompleksów lasów bukowych, jakie do niedawna panowały na Roztoczu. Jej długość wynosi 1,2 km, znajdują się 4 przystanki – zbiorowiska pogórskiej formy buczyny karpackiej – wariant żyzny, wilgotny i zniekształcony – roślinność, fauna, osobliwości florystyczne. Łanowo występuje tutaj czosnek niedźwiedzi tworząc w okresie kwitnienia przepiękne kobierce. Dojazd autobusem PKS do Narola, 200 m od siedziby Nadleśnictwa w stronę Cieszanowa skręcamy w drugi zjazd na rondzie – kierunek Łozy.
2. „Kobyle Jezioro w Hucie Złomy” – Ścieżka znajduje się ok. 7,5 km od Narola. Trasa prowadzi przez rezerwat torfowiskowy „Źródła Tanwi", który mieszkańcy nazywają Kobylim Jeziorem. Poszczególne przystanki to: krzyż wapienny (liczne na Roztoczu), zbiorowisko boru wilgotnego, gleby organiczne – torf i mursz, drzewostan sosnowy, jałowiec pospolity, młodnik sosnowy. Długość ścieżki 2 km, 8 przystanków – przy ostatnim miejsce ogniskowe ze stołami i ławami. Maksymalna wielkość grupy, która może jednorazowo zwiedzać rezerwat to 30 osób. Dojazd PKS do m. Łówcza - 4,5 km od ścieżki, samochodem dojeżdżamy do m. Huta Złomy, 50 m od ścieżki.
3. „Źródła Tanwi” – Ścieżka została wytyczona przez Gminę Narol w porozumieniu z Nadleśnictwem, przebiega częściowo przez teren kompleksu leśnego leśnictwa Wola Wielka. Długość ścieżki ok. 10 km, czas przejścia wynosi 3-4 godziny pieszo lub ok. 2,5 – rowerem. Wędrówka po ścieżce rozpoczyna się w miejscowości Łukawica w miejscu gdzie wybija jedno z trzech głównych źródeł rzeki Tanwi. Kolejnym etapem wycieczki jest miejsce, gdzie dwie odnogi źródeł Tanwi spotykają się, następny przystanek znajduje się przy uroczysku „Marusia”. Poznać tu można roślinność charakterystyczną dla torfowiska. Podążając dalej dochodzimy do drugiego głównego źródła Tanwi w Jackowym Ogrodzie – przysiółku Woli Wielkiej. Miejsce to i źródełko zwane jest „krynicą” uznane jako pomnik przyrody nieożywionej. Dojazd autobusem PKS do Narola – 5 km od ścieżki, samochodem dojeżdżamy do m. Łukawica.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lubaczów
1. „Jedlina” – Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna w rezerwacie przyrody „Jedlina”. Początek i koniec ścieżki znajduje się przy sali edukacyjnej w leśnictwie Załuże. Przemieszczając się 4 kilometrową trasą wzdłuż 10 przystanków oznakowanych tablicami edukacyjnymi możemy podziwiać m.in. starodrzew jodłowy, chronione gatunki roślin, drzewa mateczne, martwe drewno oraz obserwować licznie występujące tam ptaki leśne. Dojazd do ścieżki od strony Załuża lub od Nowego Sioła. Szacowany czas przejścia wynosi 2 godziny.
2. „Horyniec - Nowiny Horynieckie” – Trasa ścieżki rozpoczyna się w Horyńcu - Zdroju i biegnie po terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Podążając 8 przystankową trasą można zobaczyć m.in. park zdrojowy założony w latach 30-tych XX wieku, drewnianą kaplicę Matki Bożej z 1896 r. z bijącym obok źródłem wody leczniczej, kapliczkę św. Jana Nepomucena, krzyż o nazwie "Jeleń", ustawiony w miejscu, w którym, jak podaje tradycja król Jan III Sobieski ustrzelił potężnego jelenia - byka oraz różnorodne zbiorowiska leśne, w tym starodrzew olchowy i zespół żyznej buczyny karpackiej.
3. „Za Niwą” - Ścieżka Zlokalizowana w Horyńcu Zdroju przy uzdrowisku „Horyniec". Długość 3,5 km, 8 przystanków prezentujących opisy rodzimych gatunków drzew oraz ciekawostki przyrodnicze. Z trasy można podziwiać panoramę Roztocza Południowego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Jarosław
1. "Od drzewa do drewna" - Ścieżka dydaktyczna znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwie Jarosław (Koniaczów 1L) – 6 km od centrum Jarosławia. Przebiega przez park dendrologiczny o pow. 20 arów. Na ścieżce można obejrzeć kilkanaście rodzimych gatunków drzew leśnych oraz różnorodne zastosowanie drewna wraz z opisem. Tematem przewodnim ścieżki jest drewno jako jeden z najbardziej wszechstronnych surowców a przy tym naturalny, zdrowy i w pełni odnawialny.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Krasiczyn
1. „Dolina Hołubli” - Ścieżka znajduje się w leśnictwie Wapowce, w malowniczej dolinie potoku Hołubla. Cała ścieżka ma długość ok. 6 km i prowadzi w formie pętli przez las przy Rezerwacie Przyrody „Przełom Hołubli”. Decydując się na przejście całej trasy należy pamiętać o odpowiednim ubiorze dostosowanym do terenu i aktualnych warunków atmosferycznych (teren typowo leśny, podgórski), można również zrezygnować z wariantu terenowego i wrócić mniej wymagającą drogą leśną (przejście drogą leśną „tam i z powrotem” – długość ok. 4 km).
2. „Do Ralla” - Trasa biegnie przez grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Krasiczyn oraz Gminy Krasiczyn, czas przejścia szacowany jest na ok. 3 godz. Trasa rozpoczyna się przy moście w Krasiczynie i prowadzi pętlą przez 10 przystanków opisujących walory krajobrazowe oraz historyczne Pogórza Przemyskiego.
3. „Lipowica” - Ścieżka rozpoczyna się w Przemyślu przy ul. Armii Krajowej, przy parkingu naprzeciwko parku miejskiego, a kończy na ul. Wysockiego, w pobliżu przystanku autobusowego. Trasa ma długość około 1,7 km i prowadzi przez niewymagający, łatwy teren. Na trasie znajduje się kilka gier edukacyjnych związanych z lasem. Mijane gry z ławeczkami mają zachęcić szczególnie dzieci i wspomóc w leśnym spacerze.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kańczuga
1. "Husówka" – Ścieżka znajduje się na teren wsi Sietesz, 10 km od Kańczugi. Aby do niej dojechać, z DW 881 Łańcut – Kańczuga, w miejscowości Sietesz należy kierować się do Husowa i stąd drogą gminną do skraju lasu (początek ścieżki). Ścieżka utworzona została w roku 1998 w celu ukazania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Na trasie ścieżki rozlokowano 6 punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy otaczających drzewostanów, tworzących je drzew, krzewów i roślin runa a ponadto skrótowe informacje o kilkudziesięciu gatunkach zwierząt, które można tam spotkać. Długość ścieżki wynosi 1 km, orientacyjny czas zwiedzania to około 1 godziny.
2. "Koralowa" - Ścieżka znajduje się teren wsi Cierpisz, około 10 km od Łańcuta. Aby do niej dojechać, w miejscowości Kraczkowa (między Łańcutem a Rzeszowem), należy kierować się w stronę wsi Cierpisz. Od Szkoły Podstawowej w Cierpiszu trzeba dojść około 300 m do lasu, gdzie znajduje się początek ścieżki. Utworzona została ona w roku 2001, jako wspólne przedsięwzięcie Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Nadleśnictwa Kańczuga i mieszkańców wsi Cierpisz. Trasa ścieżki w kształcie pętli wiedzie przez najbardziej malownicze zakątki niewielkiego kompleksu leśnego. Wzdłuż trasy urządzono 10 przystanków z barwnymi tablicami, na których w przystępny sposób przedstawiono budowę lasu, rośliny i zwierzęta, działanie sił przyrody, pracę leśnika. Na początku (końcu) ścieżki zorganizowano miejsce na ognisko wyposażone w ławki, stoły i drewnianą wiatę. Długość ścieżki 3,5 km, orientacyjny czas przejścia 2,5 godziny.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Bircza
1. "Bobrowa Dolina" – Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna znajduje się w miejscowości Lipa, jej długość to 2,3 km. Na miejscu znajduje się duży parking oraz wiata z miejscem na ognisko. Ścieżka prowadzi wzdłuż stawów podworskich, gdzie w 1995 roku reintrodukowano bobry. Motywem przewodnim ścieżki są zbiorowiska wodne przechodzące w leśne wraz z towarzyszącą roślinnością oraz zwierzętami. Część ścieżki dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
2. "Pomocna Woda" - Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna znajduje się w miejscowości Korzeniec, jej długość to 2 km. Wyposażona jest w duży parking i wiatę z miejscem na ognisko. Ścieżka prowadzi urozmaiconym terenem leśnym. Motywem przewodnim ścieżki jest las jodłowo-bukowegy, naturalnego pochodzenia z runem charakterystycznym dla podgórskiej formy buczyny karpackiej. Dodatkowymi atrakcjami są osobliwości geologiczne oraz pozostałości średniowiecznego traktu handlowego łączącego Przemyśl z Sanokiem.
3. "Rezerwat Krępak" – m. Lipa, trasa o długości 2,6 km w miejscowości Lipa. Przy trasie – parking, 2 miejsca biwakowe, 11 przystanków. W 1995 r. wprowadzono tu bobry (od nich nazwa doliny). Ścieżka b. interesująca – stawy , bagna, rozlewiska bobrowe, różne zbiorowiska roślinne, sukcesja naturalna. Dojazd od Birczy – przystanek autobusowy w m. Lipa
4. "Łomna" – Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna znajduje się w miejscu nieistniejącej już wsi Łomna, jej długość to 2,5 km. Wyposażenie to parking i wiata z miejscem na ognisko. Ścieżka prowadzi po łatwym terenie pośród łąk i lasu. Motywem przewodnim ścieżki są zagadnienia związane z gospodarką łowiecką, łąkowo-rolną oraz nieistniejącą wsią Łomna. W pobliżu znajduje się Las medialny założony w 2004 roku, będący symbolem tolerancji, współpracy i pojednania ponad politycznymi podziałami.
5. Lasy Arłamowskie" - Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna znajduje się w miejscu nieistniejącej już wsi Arłamów, jej długość to 1 km. Ścieżka prowadzi urozmaiconym terenem leśnym. Motywem przewodnim ścieżki jest las wraz ze światem roślinnym i zwierzęcym oraz procesy lasotwórcze. W sąsiedztwie znajduje się Hotel Arłamów.
6. "Park Podworski w Jureczkowej" Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna znajduje się w miejscowości Jureczkowa, jej długość to 500 m. Ścieżka prowadzi po łatwym terenie dawnego parku podworskiego, który został założony w XIX w. przez rodzinę Korwinów, wcześniej Nowosielskich. Motywem przewodnim ścieżki, są ciekawe gatunki drzew, związane z nimi legendy oraz wierzenia. Są to: cis, lipa, topola biała i czarna, leszczyna turecka, daglezja zielona, dąb szypułkowy, sosna wejmutka, żywotnik olbrzymi.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Dynów
1. "Borownica" - Ścieżka historyczno – przyrodnicza w miejscowości Borownica. Długość 1,5 km. Ścieżka przedstawia bardzo ciekawą historię 17 pułku piechoty im. Ziemi Rzeszowskiej, który toczył walki o Borownicę i tu uległ rozbiciu. Pod względem przyrodniczym ścieżka przedstawia zabiegi gospodarcze prowadzone w lasach przez leśników – m.in. przebudowę drzewostanów, charakterystykę siedlisk typowych dla lasów Pogórza, rolę podszytu w drzewostanie. Na początku i końcu ścieżki znajdują się pola biwakowe z miejscem na ognisko, ławeczkami, toaletą. Trasa ścieżki nie jest trudna, nadaje się również dla osób starszych. Dojazd autobusem PKS do miejscowości Borownica lub samochodem drogą Bircza – Dynów.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Strzyżów
1. „Wielki Las” – Ścieżka dydaktyczna o długości 2 km w miejscowości Pstrągowa, w całości przebiegająca przez rezerwat przyrody „Wielki Las”. Ścieżka przybliża sam rezerwat oraz cechy lasów Pogórza Strzyżowskiego. Początek ścieżki to urządzone miejsce odpoczynku z wiatą, ławkami i stołami oraz paleniskiem. Na trasie ścieżki znajduje się 12 przystanków z tablicami edukacyjnymi prezentującymi zagadnienia z hodowli i ochrony lasu, zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych oraz informacje o występującej tu florze i faunie.
2. „Szlak Bobra i Szlak Jelenia” – Ścieżka edukacyjna w miejscowości Kąkolówka, utworzona we współpracy Nadleśnictwa Strzyżów i Gminy Błażowa. Trasa ścieżki podzielona jest na dwa warianty: krótszy (3 km) tzw. „Szlak Bobra” oraz dłuższy (ok. 4 km), tzw. „Szlak Jelenia”. Obydwa szlaki tworzą pętlę, umożliwiając powrót do punktu początkowego. Ścieżka „Szlaki Bobra" w całości prowadzi przez obszar objęty ochroną rezerwatową. Trasa „Szlaku Jelenia” trudniejsza i bardziej wymagająca, doprowadza do pomnika przyrody „Błędny Kamień”.
3. „Kwiat Jelenia” - Ścieżka poprowadzona przez las gospodarczy i fragment rezerwatu, położna w miejscowości Wyręby. Prowadzi od pola turystycznego na wzgórzu Popielak, do pomnika przyrody nieożywionej „Błędny Kamień” w rezerwacie przyrody „Mójka”, gdzie łączy się ze „Szlakiem Jelenia”. Długość ścieżki to blisko 2 km.
4. „Szlak Edukacji Ekologicznej” - Obiekt wytyczony przez Gminę Frysztak we współpracy z Nadleśnictwem Strzyżów. Szlak prowadzi ciekawymi zakątkami Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, od doliny Wisłoka – Bramy Frysztackiej, poprzez grzbiet Kopaliny, dolinę Stępinki, skąd wspina się na grzbiet góry Chełm. Szlak tworzy trzy ścieżki edukacyjne: przyrodniczo-geologiczna w rezerwacie przyrody Góra Chełm, historyczno-przyrodnicza „Schrony” na gruntach Gminy Frysztak oraz przyrodniczo-geologiczna w rezerwacie przyrody „Herby”.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Na stokach Żukowa – m. Ustjanowa, długość 3,5 km, 16 przystanków, wiaty i ławki, miejsce na ognisko. Położona w miejscowości Ustjanowa, prowadzi trasami narciarstwa biegowego i kolarstwa górskiego po stokach pasma górskiego Żuków. Prezentuje specyfikę gospodarki leśnej w drzewostanach mieszanych i iglastych, różnorodność form roślinnych, strukturę lasu, wybrane zagadnienia z hodowli i ochrony lasu, walory krajobrazowe i historyczne. Na początku ścieżki urządzono zieloną klasę.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Brzozów
1. "Jodełka" – Ścieżka znajduje się w leśnictwie Wola Krecowska, w miejscowości Siemuszowa.  Przy ścieżce znajduje się wyposażona w tablice edukacyjne wiata turystyczna z miejscem na ognisko. Wędrując ścieżką długości ok. 2 km i korzystając z informacji umieszczonych na tablicach przystankowych można przybliżyć sobie wiedzę dotyczącą rosnących tutaj gatunków drzew i występujących osobliwości przyrodniczych.
2. "Orli Kamieńi" – Ścieżka znajduje się na Białej Górze w Sanoku, w leśnictwie Liszna. Wejście na ścieżkę zlokalizowane jest przy Królewskiej Studni. Trasa ścieżki, długości ponad 6 km prowadzi do szczytu Orli Kamień. Na ścieżce znajdują się tablice informacyjne o treściach historycznych oraz przyrodniczych. Trasa ścieżki jest stosunkowo trudna – niezbędne buty terenowe!
3. "Brzozów Zdrój" – Ścieżka znajduje się w leśnictwie Podlesie, w pobliżu miasta Brzozowa, w miejscu zniszczonego w czasie wojny uzdrowiska Brzozów Zdrój. Na początku ścieżki znajduje się parking, wiata wyposażona w miejsce na ognisko, spory plac przeznaczony na gry i zabawy. W kulminacyjnym miejscu ścieżki, przy dawnym uzdrowisku Brzozów Zdrój, dzięki działalności Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa Zdroju powstała trasa śladami zabudowań Brzozowa Zdroju – z zaznaczonymi lokalizacjami dawnych budynków i wiatą turystyczną z deskalami Arkadiusza Andrejkowa.
4. "Polanki" - Ścieżka znajduje się w leśnictwie Bykowce, w rezerwacie przyrody „Polanki”. Na ścieżce o długości 2 km zlokalizowanych jest 10 przystanków, przy których można znaleźć interesujące opisy otoczenia. Obok trasy przemarszu znajduje się źródełko ze zmineralizowaną wodą siarczkową i żelazistą. Ścieżka rozpoczyna się małą polaną z parkingiem, wiatą i miejscem na ognisko.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kołaczyce
1. "Bierówka" – Na trasie Jasło – Rzeszów, w lesie Warzyckim, należy skręcić w prawo do Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce – tutaj rozpoczynają się trasy 3 ścieżek tematycznych:
* (zielona)- Las – różnorodność biocenotyczna a gospodarcze użytkowanie: prowadzi przez typowe dla pogórza zbiorowiska buczyny, grądów, borów, jedlin oraz lasy łęgowe we wszystkich fazach rozwojowych d-stanów. Wszędzie widać pracę leśnika.
* (niebieska)- Najstarsze zabytki kultury materialnej (stanowisko archeologiczne) – ścieżka polecana jako rowerowa. Prowadzi do kurhanów w Sieklówce Dolnej – mogił sprzed 4600 lat
* (czerwona) – Pamiątki tragicznej historii: prowadzi przez obszary lasu liniami oddziałowymi ( pokazuje zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe i strukturę d-stanów) do cmentarza z II wojny światowej, gdzie spoczywają żołnierze polegli w 1939 r., rozstrzelani w latach 1940 – 44 oraz żołnierze AK.
2. "Sztolnie w Węglówce" – Ścieżka przebiega w pobliżu zrekultywowanych zbiorników wodnych, które są miejscem bytowania gadów i płazów. Na ścieżce zostały ustawione cztery tablice informujące o czynnej ochronie płazów i gadów, nieczynnych wyrobiskach kamienia oraz o ochronie zimowisk nietoperzy. Całość trasy oznakowana jest niebieskimi strzałkami. Aby trafić na ścieżkę, należy skręcić w lewo z drogi Węglówka-Wysoka Strzyżowska przy drogowskazie „Kopalnia Węglówka 2”.
3. "Ścieżka do Konfederatki" – Najkrótsza ścieżka na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce o długości 150 m. Prowadzi do 15 ostańców skalnych, które są pomnikiem przyrody nieożywionej oraz stanowią największą w Karpatach grupę skałek z piaskowców istebniańskich. Ścieżka rozpoczyna się przy przygotowanym przez leśników parkingu w miejscowości Orzechówka, w gminie Korczyna.
4. "Kretówki" - Ścieżka rozpoczyna się za budynkiem Leśnictwa Wola Komborska i przebiega główną drogą przecinającą rezerwat przyrody Kretówki znajdujący się na terenie gmin Haczów i Jasienica Rosielna. Wzdłuż drogi rozmieszczone są tablice przedstawiające zagadnienia przyrodniczo – leśne, w tym informacje o rezerwacie Kretówki, charakterystykę chronionego tu cisa pospolitego, podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i ochrony lasu. Długość trasy – 900 m.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Dukla
1. "W Dębinie" – Ścieżka rozpoczyna się na parkingu leśnym w Dębinie, gdzie znajdziemy się na pierwszym przystanku ścieżki z tablicą informacyjną opisującą historię Parku Leśnego Dębina. Na ścieżce znajdują się jeszcze 3 przystanki edukacyjne: grądy, warstwowa budowa lasu i cztery pory roku w lesie. Las w Dębinie już od XIX wieku pełnił funkcję parku. Pozostało w nim około 20 wiekowych dębów, w tym kilka w obrębie stojącej do dziś figury Chrystusa „bez ręki” Nieopodal parkingu, nad stawem rośnie dąb Wincenty, pomnik przyrody upamiętniający poetę Wincentego Pola.
2. "Borowinowa Góra" – Ścieżka przebiega w Iwoniczu Zdroju od al. Jana Pawła II, przy wejściu umieszczona jest tablica informacyjna. Pokrywa się na tym odcinku z trasami gminnymi żółto-białą oraz niebiesko-żółtą. Następnie odbija w lewo pod górę i prowadzi wzdłuż tzw. Połonin, skręca dalej w prawo ciągiem drogi Kopalnianej. Obiega ona z zachodniej strony Górę Borowinową następnie Górę Glorietę od strony południowo-zachodniej. Na koniec dochodzimy do przełęczy nad Stefanową dolinę , gdzie można odpocząć w znajdującej się tutaj altanie. Ścieżką schodzimy do amfiteatru iwonickiego. Na trasie ścieżki umieszczone są tablice edukacyjne oraz ławki. Oznaczona jest ona zielonym paskiem w białym polu.
3. "Przez Przedziwną do lipy" – Ścieżka ta znajduje się na zachodniej stronie Iwonicza-Zdroju. Od Bełkotki przebiega równolegle ze ścieżką gminną biało-niebieską. Prowadzi zboczem Góry Przedziwnej. Podczas podchodzenia pod górę możemy odbić ze ścieżki za kierunkowskazem do pomnika przyrody – dziesięciopniowej lipy- Iwonickiej Hydry. Wędrujemy dalej , dochodzimy do wiaty, gdzie możemy odpocząć, następnie ścieżka zakręca w lewo i biegnie równolegle do ścieżką gminną biało-zieloną. Na trasie ścieżki umieszczone są tablice edukacyjne oraz ławki. Oznaczona jest ona zielonym paskiem w białym polu.
4. "Do Złotej Studzienki" – Ścieżka znajduje się w miejscowości Cergowa koło Dukli, prowadzi przez teren rezerwatu przyrody „Tysiąclecia na Cergowej Górze". Ścieżka w kształcie pętli z dojściem do Złotej Studzienki – źródła, które tradycja miejscowa wiąże z pobytem w tym miejscu św. Jana z Dukli. Długość 4 km, 7 przystanków informujących o: rezerwacie przyrody, podszycie z kłokoczką południową, dawnych stawach z ostoją bioróżnorodności, kapliczce z figurą św. Jana, piaskowcowych ostańcach, lesie górskim ze zróżnicowanymi gatunkami drzew.
5. "Przełom Jasiołki" – Ścieżka znajduje się z leśnictwie Daliowa. Prowadzi wzdłuż przełomowego odcinka rzeki Jasiołki po rezerwacie przyrody. Długość 4 km, duża różnica wzniesień – 250 m, trudny teren o kamienistym podłożu. 7 przystanków: rezerwat przyrody, miejsce rozmieszczenia ciężkich dział w II wojnie światowej, zróżnicowana budowa góry Ostrej, zbiorowiska roślinne jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym, droga łemkowska, grąd, przełom rzeki między wzniesieniami Ostrej i Piotrusia.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Rymanów
1.„Hrendówka”– Ścieżka o długości 2,5 km zlokalizowana w miejscowości Odrzechowa. Rozpoczyna się przy leśniczówce Hrendówka (parking 300 m wcześniej), następnie wznosi się w stronę źródła Potoku Niedźwiedziego i wraz z nim prowadzi nas do Czosnkowej Doliny. Po drodze mijamy uprawy leśne, miejsca odpoczynku i pasiekę edukacyjną.
2.„Rymanów-Zdrój” – Ścieżka o długości 5 km. Rozpoczyna się na leśnym parkingu (droga w stronę Wołtuszowej). Poprowadzona jest m.in. przez szczyt góry Zamczyska, Żabią Górę oraz pozostałości po łemkowskich wioskach (cerkwisko, cmentarz). Po drodze mijamy trzy pomniki przyrody: „Daglezja”, „W drodze do Wołtuszowej”, „Cerkwisko” oraz źródełka mineralne.
3.„W dolinie Bielczy” – Ścieżka o długości 4 km poprowadzona drogą leśną wzdłuż potoku Bielcza. Znajduje się w odległości blisko 3 km od granicy polsko – słowackiej (Przełęcz Beskid nad Czeremchą) oraz 1,5 km od wiaty turystycznej z możliwością rozpalenia ogniska. Ścieżka wyposażona w tablice edukacyjne. Ich treść przybliża przyrodę Karpat oraz zagadnienia związane z gospodarką leśną.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lesko
1. „Góra Sobień” - Ścieżka rozpoczyna się na ogólnodostępnym parkingu przy Rezerwacie Przyrody „Góra Sobień” i krótką trasą prowadzi do szczytu, na którym znajduje się platforma widokowa oraz zabytkowe ruiny zamku. Na trasie można spotkać dodatkową infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo, tabliczki opisujące historie tego miejsca i wybrane zagadnienia z gospodarki leśnej, dopasowane do otaczającego drzewostanu. Jednocześnie do parkingu przylega klimatyczny „Bar pod Sobieniem” w którym można odpocząć i spróbować regionalnych produktów.
2. „Kostryń” - Ścieżka przebiega przez teren szkółki leśnej w Leśnictwie Glinne, między Leskiem, a Uhercami Mineralnymi, wjazd od drogi głównej. Na 10 tablicach pokazano ekologiczne aspekty funkcjonowania lasu. W jej skład wchodzi także duża tablica opisująca krajowe gady. Niedaleko ścieżki znajduje się wiata edukacyjna z możliwością zapalenia ogniska z grillem po wcześniejszym ustaleniu terminu z nadleśnictwem. Ścieżka jest atrakcyjna także w okresie zimowym.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Kańczuga
1. "Husówka" - (teren wsi Sietesz, 10 km od Kańczugi) Utworzona w roku 1998 w celu ukazania naturalnego stanowiska kłokoczki południowej, cennego starodrzewu modrzewia oraz wielu gatunków roślin i zwierząt. Na trasie ścieżki rozlokowano 6 punktów przystankowych z tablicami informacyjnymi zawierającymi opisy otaczających drzewostanów, tworzących je drzew, krzewów i roślin runa a ponadto skrótowe informacje o kilkudziesięciu gatunkach zwierząt, które można tam spotkać. Długość ścieżki wynosi 1 km, orientacyjny czas zwiedzania około 1 godz.
2. "Koralowa" - (teren wsi Cierpisz, ok. 10 km od Łańcuta) Utworzona w roku 2001 - wspólne przedsięwzięcie Szkoły Podstawowej w Cierpiszu, Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Nadleśnictwa Kańczuga i mieszkańców wsi Cierpisz. Trasa ścieżki w kształcie pętli wiedzie przez najbardziej malownicze zakątki niewielkiego kompleksu leśnego. Wzdłuż trasy urządzono 10 przystanków z barwnymi tablicami, na których w przystępny sposób przedstawiono budowę lasu, rośliny i zwierzęta, działanie sił przyrody, pracę leśnika. Na początku (końcu) ścieżki zorganizowano miejsce na ognisko wyposażone w ławki, stoły i drewnianą wiatę. Długość ścieżki 3,5 km, orientacyjny czas przejścia 2,5 godz.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Komańcza
1. „Po Komańczy i okolicy” – Ścieżka przyrodniczo – historyczna ma swój początek w Komańczy i tworzy pętle. Cała trasa ma długość 7 km. Wędrówkę można rozpocząć w dowolnym miejscu ścieżki, choć najlepiej będzie to zrobić w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego w Komańczy. Znajdziemy tu bowiem parking oraz węzeł komunikacyjny. Na ścieżce zlokalizowane jest 15 przystanków, z czego 9 o tematyce przyrodniczej, platforma widokowa, parking samochodowy, pole namiotowe z miejscem na ognisko. Opis trasy: cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej Pokrowy, Cerkiew Prawosławna pw. Orędownictwa Matki Bożej Pokrowy, kompleks łąkowo – pastwiskowy, zbiorowisko łąki suchej, panoramiczny widok na Komańczę, sukcesja leśna, d-stan sosnowy na gruncie porolnym, młodnik świerkowy, zbiorowisko buczyny karpackiej, stanowisko młaki eutroficznej, klasztor Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, przypotokowe zbiorowiska roślinne, miejsce katastrofy z I wojny św., leśna kolejka wąskotorowa Komańcza – Duszatyn, miejsce zbiorowego rozstrzelania ludności cygańskiej, kościół rzymskokatolicki.
2. "Udava – Solinka" - Polski odcinek ścieżki Udava-Solinka pn. „Doliną byłej wsi Balnica” o długości ok. 7,0 km przebiega przez teren Nadleśnictwa Komańcza. Rozpoczyna się w punkcie końcowym słowackiego odcinka ścieżki, a kończy na parkingu w pobliżu leśniczówki w Balnicy. Jest to Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna (Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwo Komańcza i Słowacja). Ścieżka powstała w wyniku wspólnej inicjatywy leśników słowackich i polskich. Składa się z trzech odcinków:
  1. * Osadne – Balnica (trasa o dł. ok. 2,5 km na terenie Słowacji)
  2. * Doliną byłej wsi Balnica ( trasa o dł. ok. 7 km na terenie Nadleśnictwa Komańcza)
  3. * Solinka (trasa w formie pętli o dł. 4,5 km na terenie Nadleśnictwa Cisna)
Dojście od Balnicy do Solinki ma dł. ok. 2,5 km i wyznakowane zostało zgodnie z przebiegiem na tym odcinku niebieskiego szlaku turystycznego prowadzącego granicą państwa. Przy polskim odcinku ścieżki zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe – wiata w Solince i platforma widokowa w Balnicy. Wzdłuż całej trasy są liczne tablice z opisem zwiedzanych terenów. Bardzo atrakcyjnym sposobem dotarcia do Balnicy jest podróż „bieszczadzką ciuchcią" ze stacji Majdan k. Cisnej.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Cisna
1. "Jeleni Skok"- Jest to stosunkowo łatwa trasa na wzgórze Mochnaczka (777 m n.p.m.). Ścieżka przebiega w pobliżu Cisnej na Zamościu (z centrum Cisnej w kierunku Wetliny), gdzie należy skręcić w prawo przy „Szynku na Zamościu” drogą w kierunku lasu. Początkiem ścieżki jest wiata turystyczna z miejscem ogniskowym. Zwieńczeniem ścieżki jest wieża widokowa o tej samej nazwie, z której można podziwiać panoramę Bieszczadów Wysokich oraz miejsce odpoczynku w postaci schronu przeciwdeszczowego wraz z miejscem ogniskowym. Z uwagi na to, że jest możliwość dojścia na szczyt również ścieżką „Nad Sztolnią” – można wykonać pętle o długości ok. 6 km.
2. "Nad Sztolnią"– Ścieżka historyczno-przyrodnicza na wzgórze Mochnaczka (777 m n.p.m.). Początek szlaku rozpoczyna się w Cisnej przy stacji kolejki, gdzie należy przejść przez most kolejowy (kierunek czerwony  szlak - na Okrąglik) i kierować się nadal czerwonym szlakiem, aż do momentu rozdzielenia się szlaków – by dalej już podążać szlakiem żółtym. Trasa wiedzie leśną ścieżką, niezwykle malowniczą, prowadząc grzbietem wzniesienia poprzez wspaniały wysoki stary drzewostan jodłowo-bukowy. Na początku szlaku znajduje się miejsce historyczne, gdzie w latach 1794-1864 wydobywano rudę żelaza. Jest to zawalona sztolnia należąca niegdyś do rodziny Fredrów - „Sztolnia Róża”. Zwieńczeniem ścieżki jest wieża widokowa „Jeleni Skok” z której można podziwiać panoramę Bieszczadów Wysokich oraz miejsce odpoczynku w postaci schronu przeciwdeszczowego wraz z miejscem ogniskowym. Z uwagi na to, że jest możliwość dojścia na szczyt również ścieżka „Jeleni Skok” – można wykonać pętle o długości ok. 6 km.
3. "Przy Oczku wodnym w Smereku" - Długość 3 km. Początek przy drodze wojewódzkiej w Smereku, później drogą leśną biegnie w kierunku granicy państwa. Następnie skręca na stary szlak zrywkowy, przechodzi przez groblę i kończy się na wyspie, która powstała pomiędzy starym a nowym korytem potoku Smerek. Na wyspie – drewniana wiata edukacyjna. Wyspę porasta drzewostan ze smotrawą okazałą.
4. "Sine Wiry I" - Ścieżka w rezerwacie przyrody „Sine Wiry" zlokalizowana w zachodniej części rezerwatu ukazuje piękno przełomowego odcinka rzeki Wetliny. Ścieżka biegnie grzbietem wzniesienia po wychodniach piaskowca uformowanego przez flisz karpacki. Ciekawostką na trasie ścieżki jest „Głowa łosia" – drzewo malowniczo oplecione wokół skał. Ścieżka znajduje się ok. 8 km od Kalnicy przy drodze leśnej Kalnica – Polanki, która jest doskonałym miejscem uprawiania turystyki pieszej, rowerowej lub nordic walking.
5. "Sine Wiry II" - Ścieżka prowadzi spod wiaty "Okrąglak" do miejsca odpoczynku z wiatą turystyczną nad rzeką Wetlinką. Pod obiema wiatami znajdują się miejsca ogniskowe z gotowym drewnem. Ścieżka o długości 2,5 km utworzona celem ukazania przełomowego odcinka rzeki Wetlina, łąk śródleśnych z gatunkami chronionymi roślin, pozostałości po wysiedlonej wsi Zawój (resztki zabudowań, studnie, piwnice), z której roztacza się panorama okolicznych wzgórz porośniętych lasem bukowo – jodłowym, następnie prowadzi brzegiem rzeki po stromych urwiskach, gdzie można zobaczyć naturalne ułożenia warstw skalnych przełomowego odcinka rzeki Wetliny.
6. "Oczko wodne" - Ścieżka o długości ok. 3 km położona w dolinie u podnóża szczytów Okrąglik i Dziurkowiec. Początek ścieżki zaczyna się przy drodze wojewódzkiej w Smereku, później drogą leśną biegnie w kierunku granicy państwa. Następnie skręca na stary szlak zrywkowy, przechodzi przez groblę i kończy się na wyspie, która powstała pomiędzy starym a nowym korytem potoku Smerek. Na wyspie znajduje się drewniana wiata edukacyjna z możliwością rozpalenia grilla.
7. "Szaniec Konfederatów Barskich" - Ścieżka przypominająca o wydarzeniach sprzed ponad 250 lat, jakie w obronie niepodległości miały miejsce na terenie Bieszczadów. Znane do niedawna jedynie historykom umocnienia obronne przy szlaku wiodącym na Okrąglik zostały staraniem Nadleśnictwa Cisna wyeksponowane, a na tablicach edukacyjnych przywołano szczegóły wydarzeń sprzed lat. Przejście ścieżką historyczną liczącą 11 przystanków tematycznych zajmuje około pół godziny, jej trasa pokrywa się z niebieskim szlakiem granicznym. Początek ścieżki znajduje się na Przełęczy nad Roztokami położonej na samej granicy ze Słowacją (801 m n.p.m.), pomiędzy szczytami Rypi Wierch a Okrąglik.
8. "Udava – Solinka" - Ścieżka powstała w wyniku inicjatywy leśników słowackich i polskich, którym przyświecała idea zaprezentowania najciekawszych fragmentów bieszczadzkich lasów po obu stronach łuku Karpat. Cała ścieżka składa się z trzech odcinków. Pierwszym jest odcinek Osadne-Balnica o długości trasy ok. 2,5 km na terenie Słowacji. Kolejny Doliną wyludnionej wsi Balnica o długości ok. 7 km na terenie Nadleśnictwa Komańcza, który rozpoczyna się w punkcie końcowym słowackiego odcinka ścieżki, a kończy na parkingu w pobliżu leśniczówki w Balnicy. Na trasie ścieżki znajduje się 9 przystanków informacyjnych. Ostatnim odcinkiem jest trasa po dawnej wsi Solinka, która przebiega w formie pętli o długości ok. 4,5 km na terenie Nadleśnictwa Cisna. Na trasie ścieżki występuje 7 przystanków informacyjnych.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Lutowiska
1. „Hulskie” – Znajduje się w rezerwacie przyrody Hulskie, pokazuje najciekawsze fragmenty starodrzewia bukowo – jodłowego o charakterze naturalnym, idąc nią można podziwiać okazałe buki i jodły, wychodnie skalne, potoki górskie, rośliny chronione a także tropy niedźwiedzia, wilka, rysia, jelenia. Długość 4 km, 5 przystanków. Dojazd autobusem PKS do Zatwarnicy, dalej pieszo stokówką, obok leśniczówki Sękowiec do skrzyżowania z górną stokówką , która dochodzi do ścieżki.
2. „Dwernik – Kamień” – Poprowadzona po wschodnim zboczu Dwernika Kamienia (teren Parku Krajobrazowego Doliny Sanu) – od wsi Nasiczne do szczytu Kamienia 1004 m npm. Długość 5,8 km, przybliża walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz gospodarkę leśną w warunkach górskich. W pobliżu szczytu Dwernik Kamień znajdują się mogiły żołnierzy z I wojny światowej. Długość ścieżki – 4 km, 6 przystanków.
3. „Dwrenik – Otryt – Chmiel” - Prowadzi z miejscowości Dwerniczek (przy składzie drewna l-ctwa Dwerniczek) przez pasmo Otrytu do Chmiela. Długość 3 km, 7 przystanków. Nad Dwernikiem – punkt widokowy, skąd można podziwiać Magurę Stuposiańską, Kamień i Połoninę Wetlińską, las bukowy, wąwozy, drugi punkt widokowy na dolinę Sanu i BdPN, pozostałości wsi bojkowskiej – do Chmiela (cerkiew i cmentarz). Na grzbiecie Otrytu dochodzi się do odbudowanego po pożarze schroniska studenckiego - „Chatki Socjologa".
4. „Szkółki w Smolniku” - Ścieżka prowadzi przez teren szkółki leśnej w Smolniku, prezentuje leśne gospodarstwo szkółkarskie, tereny po wiatrołomie z roku 1989, który wyłamał las, obecnie przebudowywany, znajduje się tu również miejsce do edukacji leśnej. Ciekawostką jest sztucznie utworzone żmijowisko oraz oczko wodne. Dojazd PKS do m. Smolnik, dojście szosą obok stacji benzynowej do drogi stokowej. Długość ścieżki 1,5 km, 7 przystanków
5. „Dwernik-Procisne” - Ścieżka ta przebiega drogą stokową z miejscowości Dwernik do miejscowości Procisne, podczas spaceru wzdłuż rzeki można podziwiać walory przyrodnicze przełomu Sanu oraz widoki na pasmo Otrytu. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się rezerwat florystyczny „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku”. Długość 4,4 km, 12 przystanków z tablicami edukacyjnymi.
6. „Przez Bieszczadzki Las” - Prowadzi drogą stokową z miejscowości Nasiczne, gdzie znajduje się miejsce parkingowe oraz wiata turystyczna, do miejscowości Zatwarnica. Całość trasy wynosi 9,5 km, na której znajdziemy 12 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Wędrując ścieżką można podziwiać widoki na malowniczy krajobraz oraz dowiedzieć się więcej na temat hodowli, użytkowania i ochrony la
7. „Hylaty” - Ścieżka ta ma charakter historyczno-przyrodniczy, jej głównym elementem jest ekomuzeum „W krainie Bojków”, prowadzi z miejscowości Zatwarnica na szczyt Dwernik Kamień (1004 m.n.p.m), skąd rozpościera się panorama na połoniny. Podczas wędrówki, napotkamy największy w Bieszczadach wodospad „Szepit” na potoku Hylaty. Długość trasy 10 km, 6 przystanków.
8. „Rajskie” - Ścieżka prowadzi drogą stokową z miejscowości Rajskie do Studennego wzdłuż rzeki San. Podczas wędrówki możemy podziwiać walory przyrodnicze doliny Sanu. Na trasie liczącej 3,1 km ,znajduje się przystanek rowerowy i 11 tablic edukacyjnych.
9. „Wokół Lutowisk” - Ścieżka ma charakter historyczno-przyrodniczy, jej głównym elementem jest ekomuzeum „Trzy Kultury”. Trasa licząca 10 km, przebiega wokół miejscowości Lutowiska, gdzie zobaczyć można m.in. kirkut, ruiny synagogi, cerkwisko, miejsce gdzie kręcono zdjęcia do filmu „Pan Wołodyjowski” i wiele innych. Na trasie znajduje się 17 przystanków.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Baligród
1. „Lasumiła” Spacer po ścieżce można rozpocząć od wiaty turystycznej przy stawach (czas przejścia ok 30 min) lub z miejsca postojowego (ok 15 min). Częściowo szlak przebiega drogą leśną, ostatnie 500 m biegnie przez las (odcinek niedostępny dla osób z ograniczeniami ruchowymi). Na końcu wędrówki znajduje się Królowa Polskich Jodeł o 519 cm obwodu i 35 m wysokości.
2. „Terka – „Otaczarnia” Czas przejścia ok. 30-40 min. Pieszą wędrówkę można rozpocząć od drewnianej wiaty w Bukowcu po utwardzonej ścieżki spacerowej przy malowniczej rzece Solince. Na trasie znajdują się tablice edukacyjne, np. o roli wody w lasach czy na temat martwego drewna. Idąc dalej dochodzi się do drogi leśnej, tzw. stokówki, którą można wrócić do wiaty.
3. „Z Bukowca na Korbanię” Czas przejścia ok. 1 h w jedną stronę. Ścieżka prowadząca od Bukowca na szczyt Korbanii (894 m n.p.m.), gdzie można wejść na wieżę widokową i podziwiać niemal całą panoramę otaczających pasm górskich oraz przełęczy od Hrycza do wsi Łopienka.
4. „Doliną Łopienki” Czas przejścia ok. 1 h do cerkwi. Dolina stanowi teren nieistniejącej wsi Łopienka. Przy wylocie do Doliny znajduje się parking, przy którym ustawione zostały tablice informacyjne z mapą szlaków i ścieżek. W drodze do wsi mija się także stalowe retorty – tradycyjne wypały węgla drzewnego. Na terenie wsi zlokalizowana jest owiana legendami murowana cerkiew grekokatolicka p.w. Świętej Męczennicy Paraskewii, która udostępniona jest zwiedzającym. Stąd można wybrać się w dalszą drogę:
Na Korbanię (894 m n.p.m.) – czas przejścia ok 3,5 h;
Pod Hyrczą – czas przejścia ok 1 h;
Pod Wierch – czas przejścia 1,20 h.
5. „Z Łopienki na Korbanię” Czas przejścia ok 3,5 h. Ścieżka ma początek przy cerkwi w Łopience w kierunku Przełęczy Hyrcza. Na trasie znajduje się wiata w pobliży Hyrczy, skąd można zejść do przełęczy oraz kapliczka (ok. 150 metrów). Od wiaty ścieżka przetnie kilka głębokich, bardzo urokliwych parowów, nad którymi znajdują się drewniane kładki, pozwalające dojść na szczyt Korbani, na którym stoi betonowy trójnóg geodezyjny, wieża widokowa oraz schron. Ścieżką można zejść do Bukowca.
6. „Nad Solinką” Czas przejścia ok. 10 min. Ścieżka dydaktyczna prowadzi spod parkingu przy Łopience i wiedzie wzdłuż rzeki Solinki. Prowadzi ona przez las bogaty w graby, lipy i buki czyli siedlisko grądowe. Ścieżka nie stanowi pętli - powrót możliwy jest jedynie tą samą drogą. Przy ścieżce znajdują się miejsca do odpoczynku oraz tablice dydaktyczne, m.in. o dużych ssakach Bieszczadów.
7. „Ścieżka geologiczna – Rabe” Czas przejścia ok. 30 min. Ścieżka prowadzi z parkingu w Dolinie Rabskiego Potoku do Kamieniołomu „Drobny” w Huczwicach. Zobaczyć tu można największe powierzchniowo odsłonięcie geologicznego na terenie Bieszczad i bezpiecznie obejrzeć warstwy łupków lgockich. Tuż nad odkrywką znajduje się grupowy pomnik przyrody Sosny Wdziarowej – to wyjątkowe drzewa o wieku ponad 200 lat.
8. „Na Chryszczatą” Czas przejścia ok. 3.30 h. Ścieżka rozpoczyna się przy parkingu Doliny Rabskiego Potoku. W trakcie wędrówki mijamy wybudowaną po II WŚ leśniczówkę Roztoki, wiatę Rabe z miejscem na ognisko i grilla, kamieniołom „Rabe”, zwany „Grubym” oraz Rabskie Źródła - źródła wód mineralnych z zawartością arsenu (nieczynne w sezonie zimowym). Na wierzchołku Chryszczatej, stoi drewniany schron, krzyż oraz betonowy "obelisk", stolik i ławki. Sam wierzchołek Chryszczatej nie jest widokowy, porasta go las.
9. „Na przełęcz Żebrak” Czas przejścia ok. 2,5 h. Trasa rozpoczyna się na rozdrożu przy ujściu Huczwiczki do Rabskiego Potoku oraz zakładu przerobu kruszywa, mija tereny wsi Rabe i zbliża się do zalesionych zboczy masywu Chryszczatej. Na trasie spotkamy drzewo pomnikowe lipa „Katarzyna" oraz tablice historyczne „Szlak Wielkiej Wojny". Za studencką bazą namiotową zaczyna się podejście na Przełęcz Żebrak (816 m n.p.m.), która jest metą wędrówki.
10. „Doliną Rabskiego Potoku” Ścieżka prowadzi wzdłuż Doliny Rabskiego Potoku. Spacerując przez las można natknąć się na wiele osobliwości świata roślin i zwierząt. W połowie ścieżki zlokalizowany jest parking leśny wyposażony w niewielką wiatę i ławostoły oraz tablicę informacyjną z mapą nadleśnictwa. Dalej ścieżka prowadzi w kierunku ścieżki geologiczno-przyrodniczej oraz wiaty ogniskowej w Rabem. Od 2019 r. na trasie ścieżki znajdują się totemy geologiczne opisujące ciekawostki związane z obszarem Łuski Bystrego m.in. osuwiska, koryto rzeki, formy skalne. Kontynuacją ścieżki jest odcinek „Kamienna Góra", którym można dojść do drogi leśnej prowadzącej w kierunku Jeziorka Bobrowego.
11. „Gołoborze” Czas przejścia ok 20 min. Trasa rozpoczyna się nad Rabiańskim Potokiem, przy źródełku wody mineralnej. Pośrodku trasy zlokalizowano wejście schodkami do tablicy informacyjnej z widokiem na skalne rumowisko przy wyjściu na drogę do tzw. kamieniołomu grubego. Przez świerkowo-jodłowy drzewostan, a kończy miejscem obserwacyjnym u stóp rumowiska skalnego na tworzące go bloki piaskowca o średnicy ok pół metra.
12. „Synarewo” Czas przejścia ok 15 min. Ścieżka prowadzi do kapliczki ukrytej w lesie na stokach Łysego Wierchu (Manyłowej, 815 m n.p.m.). Aby do niej trafić, należy szukać stalowego mostku przez Rabiański potok, ok. 100m przed zakładem przerobu kamienia, po lewej stronie drogi. Po jego przekroczeniu należy wspiąć się pod górę drogą leśną. Po przejściu ok. 400 m ujrzymy stojącą wśród drzew kapliczkę. Kapliczka jest zawsze otwarta, a w jej wnętrzu oprócz licznych figurek i wizerunków Matki Bożej można znaleźć zeszyty oraz księgę wpisów, do której wierni wpisują prośby i podziękowania za łaski. Bezpośrednio spod kapliczki wypływa źródełko uchodzące za cudowne.
13. „Na jeziorko Bobrowe i Smerekowica” Czas przejścia ok. 2 h od chaty PTTK w Rabem. Szlak prowadzi nad Jeziorko Bobrowe u podnóża góry Chryszczata (998 m n.p.m.). Jest to sztuczny zbiornik, który powstał w celu wsiedlania bobrów. Aby do niego dotrzeć trzeba przejść przez Dolinę Huczwiczki i nieistniejącą wieś Huczwice. Nad jeziorkiem znajduje się platforma widokowa, z której można obserwować życie całej gamy zwierząt związanych z otwartymi zbiornikami wodnymi. Z przystanku „Jeziorko Bobrowe" można udajać się dalej w kierunku Smerekowicy bądź w drogę powrotną w kierunku chatki PTTK.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Nadleśnictwo Stuposiany
Jodła – początek ścieżki w miejscowości Pszczeliny na parkingu przy trasie Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Na trasie znajduje się 5 przystanków z tablicami dydaktycznymi. Wędrując ścieżką można dostrzec wiele gatunków ssaków i ptaków występujących w bieszczadzkich lasach. Trasę wzbogacają również rzadkie gatunki roślin oraz górski krajobraz. Punktem kulminacyjnym ścieżki był wspaniały okaz jodły pospolitej. Rosnąca tu jodła miała ok. 200 lat i była najgrubszym zaewidencjonowanym okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 42 m wysokości, 527 cm obwodu i ok. 1,68 m pierśnicy. W grudniu 2013 r. powalił ją silny wiatr.
Brenzberg – zaczyna się przy drodze tuż za Mucznem, prowadzi na grzbiet Jeleniowatego i pozwala dotrzeć do miejsca mordu 74 Polaków przez UPA w sierpniu 1944 r. Na polanie, gdzie była leśniczówka leśniczego Franciszka Króla, w 2010 r. ustawiono obelisk z tablicą pamiątkową i drewniany krzyż. Do tego miejsca można dojść starą drogą a zejść nasypem przedwojennej kolejki wąskotorowej.
Wokół Mucznego - trasa ścieżki biegnie w bardzo malowniczym terenie, w samym sercu Bieszczadów. Ukazuje bogactwo i piękno bieszczadzkiej przyrody. Latem cieszy się dużym zainteresowaniem jako ścieżka spacerowa, natomiast zimą wykorzystywana jest jako trasa narciarstwa biegowego.
Krutyjówka – ścieżka ukazuje meandrujący potok Muczny w miejscu dawnej osady Krutyjówka, przebudowę drzewostanu olchowego jodłą i bukiem oraz kapliczkę św. Huberta. W miejscu tym możemy zaobserwować liczne rośliny chronione i unikatowe na terenie Bieszczadów, m.in. paprotkę zwyczajną, pióropusznika strusiego, widłaka jałowcowatego, wawrzynka wilczełyko, miesiącznicę trwałą, śnieżycę wiosenną, śnieżyczkę przebiśnieg, cebulicę dwulistną, zawilca gajowego, parzydło leśne.
Za domkiem myśliwskim - poruszając się trasą ścieżki podziwiamy piękno bieszczadzkich lasów. Z treści tablic edukacyjnych dowiadujemy się jak ważną funkcję pełnią nie zagospodarowane i jak by się mogło wydawać zaniedbane – pozostawione samemu sobie – miejsca bez drzew ale z butwiejącymi pniami, usychającymi gałęziami i połamanymi drzewami.
Stare Procisne – ścieżka zaczyna swój bieg na parkingu leśnym Hłynny, gdzie Wołosaty wpada do Sanu. Idąc trasą ścieżki poznajemy historię wsi Procisne, możemy zobaczyć miejsca bardzo często uczęszczane przez zwierzynę leśną, przebudowę drzewostanu świerkowego oraz zapoznać się z biologią dzika.
Trasą kolejki wąskotorowej – ścieżka w przygotowaniu. Długość 4 km. Na dużym odcinku biegnie trasą byłej kolejki wąskotorowej. Główny cel jej utworzenia to biegowa trasa narciarska. W sezonie letnim będzie też pełnić rolę trasy spacerowo – turystycznej.

Mielec Tuszyma Kolbuszowa Głogów Młp. Leżajsk Sieniawa Oleszyce Narol Lubaczów Jaroslaw Krasiczyn Kańczuga Bircza Dynów Strzyżów Ustrzyki Dol. Brzozów Kołaczyce Dukla Rymanów Lesko Komańcza Cisna Baligród Lutowiska Stuposiany
Schowaj opis