Asset Publisher Asset Publisher

Co to jest Leśny Kompleks Promocyjny?

Leśny Kompleks Promocyjny– jest to wybrany, duży, zwarty obszar leśny charakterystyczny dla danego obszaru, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony w celu promocji proekologicznej polityki leśnej państwa czyli leśnictwa wielofunkcyjnego.

Na terenie RDLP Krosno znajdują się dwa Leśne Kompleksy Promocyjne:

- LKP „Lasy Birczańskie" - utworzony w 2001 roku i funkcjonuje na obszarze Nadleśnictwa Bircza.

- LKP „Lasy Bieszczadzkie" - utworzono w 2011  roku, obszarem objmujący Nadleśnictwo Stuposiany oraz część Nadleśnictw Cisna i Lutowiska.