Asset Publisher Asset Publisher

Wkrótce otwarcie leśnego sektora w kolbuszowskim skansenie

Za dwa tygodnie, 12 lipca o godzinie 10.00 w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odbędzie się uroczyste otwarcie tzw. sektora leśnego. To pierwsza w skali kraju spójna skansenowska ekspozycja prezentująca leśne budownictwo z terenu historycznej Puszczy Sandomierskiej, zamieszkiwanej przez Lasowiaków.

Obiekty leśne stanowiące zespół skansenowski gromadzono tu od ponad 10 lat.

- Ponieważ na przełomie XX i XXI wieku modernizacja gospodarki leśnej zmieniła przeznaczenie i funkcję wielu dawnych osad leśnych, odtworzenie jednej z nich w muzeum stało się koniecznością, aby zachować dla przyszłości niezwykle cenne pod względem historycznym, architektonicznym i kulturowym obiekty drewnianej zabudowy leśnictw z terenu Puszczy Sandomierskiej – zaznacza Bartłomiej Peret, nadleśniczy z Kolbuszowej, zaangażowany w realizację przedsięwzięcia.

Najcenniejszym elementem sektora jest XIX-wieczna leśniczówka z Zerwanki. Jedno z pomieszczeń zajmuje kancelaria – miejsce pracy leśniczego i adiunkta. W skansenie odtworzona według przebudowy z roku 1900. Towarzyszą jej, odtworzone, tak jak w pierwotnym miejscu – piwniczka i zewnętrzna ubikacja w typie sławojki.

Rewelacją na skalę kraju jest z kolei wyłuszczarnia z Dąbrówek, o niezwykle oryginalnej architekturze. Pochodzi z zespołu budynków dawnej Dyrekcji Lasów Ordynacji Potockich. Została postawiona dla potrzeb suszenia szyszek i wyłuszczania nasion, a służyła tym celom do połowy XX w.

Leśne pochodzenie mają też stajnia z Przecławia i stodoła z Leżajska. Stajnia stała w przysiółku Podlesie, należącym do rewirów leśnych rodziny Reyów z Przecławia zaś stodoła z Leżajska. Niezwykłym dziś obiektem jest suszarnia runa leśnego z Pateraków. Budynek powstał w połowie lat 30. XX w. i wchodził w skład zabudowań leśnych rewiru Pateraki (teren Nadleśnictwa Mielec). Pierwotnie w budynku suszono szyszki w celu uzyskania nasion. Ekspozycję obiektów uzupełniają niewielki spichlerzyk z Zerwanki, służący drwalom, przenośny schron zrębowy z Wilczej Woli, jak również usytuowany u wejścia na teren sektora niewielki trak z Brzózy Stadnickiej napędzany silnikiem spalinowym.

- Usytuowanie tych obiektów na terenie parku etnograficznego pozwoliło na pokazanie ich w pierwotnych relacjach funkcjonalnych i w naturalnym otoczeniu przyrodniczym – mówi Jacek Bardan, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - Razem z aranżacją wnętrz pozwoliło to stworzyć zespół ekspozycyjny przedstawiający reprezentatywne i właściwie kompletne leśnictwo z początków XX w. w jego wymiarze społecznym, organizacyjnym i gospodarczym. Wielką pomocą wykazały się tu nadleśnictwa z terenu Puszczy Sandomierskiej. Cały program translokacji budynków i urządzenia osady leśnej w parku etnograficznym realizowany był w latach 2006 – 2022 w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Kolbuszowa.

Otwarcie sektora nastąpi 12 lipca, zaś w niedzielę 17 lipca planowany jest dzień otwarty tej ekspozycji z udziałem stoisk leśnych.

 

Tekst: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie