Asset Publisher Asset Publisher

Usługi leśne – problemy i wyzwania?

Leśnictwo to bardzo specyficzny dział gospodarki, wymagający od ludzi pracujących w lesie wielu poświęceń i wyrzeczeń. Dotyczy to zarówno pracowników Lasów Państwowych, ale również, a może przede wszystkim pracowników zakładów, które świadczą w lesie usługi, dbając o nasze wspólne dobro, jakim są lasy.

Czy praca w lesie jest łatwa, przyjemna i polega na przechadzaniu się i słuchaniu śpiewu ptaków w cieniu drzew? Niestety nie możemy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Praca w lesie jest trudnym, niebezpiecznym zajęciem, odbywającym się niezależnie od panujących warunków atmosferycznych – podczas mrozów i upałów, w suszę i deszczowe dni, a wszystko przy akompaniamencie bzyczących komarów. Jest to na pewno jeden z tych czynników, który wpłynął na coraz mniejszą liczbę osób chętnych do pracy w lesie. Ten właśnie problem został poruszony w dniach 22-23 czerwca w Klimkówce, gdzie odbyła się konferencja pn. „Usługi leśne – problemy i wyzwania”. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele Lasów Państwowych, jak i Zakładów Usług Leśnych. Celem konferencji było przybliżenie problemów związanych ze zlecaniem i wykonywaniem usług leśnych, konkurencyjności wobec innych branż przemysłu, a także szukanie kierunku rozwiązań.

Prelegenci poruszyli bardzo różnorodne aspekty w tym aktualną sytuację oraz perspektywy na przyszłość w Zakładach Usług Leśnych, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także udzielanie zamówień na usługi w świetle prawa zamówień publicznych. Część prelegentów podzieliło się swoimi doświadczeniami w zakresie wykonawstwa usług leśnych w tym możliwością mechanizacji prac, a także zawierania umów wieloletnich, jak również wyzwań w prowadzeniu gospodarki leśnej w pobliżu aglomeracji miejskich, pod presją społeczeństwa, czy w trudnych, górskich warunkach. Dzień pierwszy zakończył się ciekawą dyskusją i podsumowaniem wystąpień, z której powołana komisja opracuje wnioski i spostrzeżenia do wykorzystania podczas bieżącej działalności.

W czwartkowy poranek uczestnicy konferencji wyruszyli na objazd terenowy po Nadleśnictwie Dukla, które charakteryzuje się zróżnicowanym terenem, dużą liczbą obiektów chronionych oraz turystycznych. Dodatkową atrakcją było podziwianie widoków Dukielszczyzny z imponującej, drewnianej wieży widokowej, znajdującej się na szczycie Góry Cergowej.

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Mazur