Asset Publisher Asset Publisher

Skazani pomagają w sprzątniu lasu

W ramach ogólnopolskiej akcji "SprzątaMy" w dniu 22 czerwca osadzeni z

Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych porządkowali okoliczne szlaki

turystyczne w leśnictwie Orelec (Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne) prowadzące

m.in. do pomnika przyrody "Serce Macochy", miejsca uczęszczanego przez

turystów. W pobliżu pomnika krzyżują się

szlaki i ścieżki turystyczne, co powoduje, że obszar ten jest mocno

zaśmiecony.

W tegorocznej akcji zebrano ponad 10 metrów sześciennych śmieci, głównie

butelek

i opakowań po żywności.

Akcję poprzedziły zajęcia edukacyjne przeprowadzone na szkółce leśnej przez

Łukasza Dziubana - leśniczego leśnictwa Orelec.

Osadzeni z zainteresowaniem słuchali opowieści o tym, jak wygląda

proces hodowli materiału sadzeniowego systemem kontenerowym i tradycyjnym.

 

Tekst: Wioletta Flis

 Zdjęcia: ppor. Krzysztof Gierula