Asset Publisher Asset Publisher

Siekieromotyka pomaga w hodowli lasu

W leśnej tradycji istnieje powiedzenie, że „las hoduje się przy pomocy siekiery”. Jest to prawda i choć o siekierze nigdy nie śpiewano pieśni i nie układano na jej część hymnów pochwalnych, warto uświadomić sobie, że Europa swój gospodarczy rozkwit zaczęła w momencie wynalezienia żelaznego topora, którym można było skutecznie ścinać grube drzewa.

Od lat ostrze siekiery pomaga też w hodowaniu nowego pokolenia lasu, bowiem jednym z narzędzi używanych do sadzenia drzew w trudnym terenie jest siekieromotyka. Jej siekierowe ostrze używa się do nacięcia darni wzdłuż, zaś przy pomocy drugiej części, czyli  motyki, podważa się rozcięty płat uzyskując otwór, w który łatwo wsunąć sadzonkę. 

W 1933 roku leśnicy zainicjowali w Polsce obchody Święta Lasu, które odbywały się pod patronatem Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego. Od tegoż roku Główny Komitet Dnia Lasu, działający przy Związku Leśników Rzeczypospolitej Polskiej wydawał broszury edukacyjne. Jedna z nich pod interesującym tytułem „Sentyment i siekiera w lesie” ukazała się w 1936 roku, a jej autorem był pochodzący z Podkarpacia inż. Aleksander Panek. W pięknych słowach podnosił on zalety siekiery jako narzędzia do pielęgnacji lasu: „…siekiera staje się narzędziem twórczem, ponieważ właściwie użyta, nie tylko wzmaga produkcyjność lasu pod względem ilości i jakości masy pozyskiwanego drewna, lecz nawet czuwa nad zachowaniem piękna lasu, jako objektu gospodarczego…”

 

EdM

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher