Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy na II Międzynarodowych Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa

W Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem w dniach 8-10 sierpnia odbyły się spotkania delegacji, reprezentujących kraje regionu Karpat, w którym wzięli również udział wysocy przedstawiciele leśnictwa sąsiadujących państw. Organizatorem spotkań był Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym mające na celu zaktywizowanie oraz poprawę dostępności obszaru Karpat.

W dyskusjach panelowych oraz rozmowach w grupach problemowych poruszano zagadnienia i przedstawiono oczekiwania w ramach tworzonego w Unii Europejskiej projektu rozwojowego Eurokarpaty.

Karpaty są łańcuchem górskim sięgającym na terytorium ośmiu krajów: Austrii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Ukrainy. Tak jak inne obszary górskie, charakteryzują się mniej korzystnymi warunkami gospodarowania, na co wpływ mają m. in. warunki klimatyczno-glebowe, ograniczona dostępność komunikacyjna, słabszy poziom rozwoju infrastruktury i często peryferyjne położenie w stosunku do centrów administracyjnych. 

- Dlatego strategiczna współpraca, zarówno państw, jak i regionów, jest warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju, dlatego też wszelkie działania i inicjatywy, które pomagają zdynamizować rozwój makroregionu zasługują na szczególną uwagę – argumentował marszałek Władysław Ortyl. - Ważne jest więc wytypowanie obszarów współdziałania tak, aby przedsięwzięcia o wysokiej wartości dodanej mogły stać się wizytówką Karpat i kołem zamachowym dalszego ich rozwoju.

Częścią projektu rozwojowego dla Karpat jest budowana VIA Carpatia, autostrada biegnąca z  litewskiej Kłajpedy, miasta portowego nad Bałtykiem do greckich Salonik, nad Morzem Śródziemnym i tureckiego Istambułu.

Ponieważ region karpacki charakteryzuje się ponad 60% lesistością, w tworzeniu założeń rozwojowych nie mogło zabraknąć leśników. W spotkaniu udział wzięli: dr Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych, Gheorghe Mihailescu, dyrektor generalny Lasów Rumunii, Jarosław Celen, główny leśnik Obwodu Lwowskiego, działający w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Ukrainy. Leśników podkarpackich reprezentowała dyrektor Grażyna Zagrobelna. W spotkaniu uczestniczył również dr Ryszard Prędki – dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

W drugiej części spotkania, leśnicy ze Stuposian zaprezentowali w terenie prowadzona tutaj gospodarkę leśną. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone tutaj działania i osiągnięcia w dziedzinie naturalnego odnowienia jodły i przebudowy litych świerczyn na drzewostany mieszane.  Dyskutowano również o gospodarce populacjami żubrów i innych gatunków chronionych. Goście uznali, że było to bardzo potrzebne i owocne spotkanie.

- Dyskusja poświęcona była zarówno szansom, jak i trudnościom pojawiającym się w rozwoju partnerstwa, a także realnej kooperacji i rozwojowi wspólnych interesów regionów w różnych aspektach leśnictwa, które w każdym z krajów ma wiele do zaoferowania społecznościom lokalnym – mówił dyrektor Andrzej Konieczny.

W dyskusjach uzgadniano stanowiska leśników poszczególnych krajów projektu Euroregionu Karpaty. Uzgodniono, że leśnicy karpaccy mają do realizacji te same cele wynikające z funkcji lasów. Wcześniej były prowadzone na ten temat rozmowy z leśnikami Słowacji i Węgier.

Było to bardzo potrzebne i owocne spotkanie.

 

Tekst: Grażyna Zagrobelna

Zdjęcia: arch: RDLP w Krośnie


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher