Lista aktualności Lista aktualności

Przebudowana droga

Nadleśnictwo Leżajsk współfinansowało przebudowę drogi gminnej Opaleńska – Budy Łańcuckie. To trasa przebiegająca przez kompleks leśny Nadleśnictwa Leżajsk.

 


Realizacja była możliwa w ramach współpracy z lokalnymi samorządami w oparciu o Zarządzenie nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uczestnictwa jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w realizacji infrastrukturalnych przedsięwzięć wspólnych na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej i z nią związanych oraz mających wpływ na jej realizację, w tym zintegrowanego ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego,
Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy tłuczniem oraz wykonaniu uszczelnienia warstwy górnej emulsją asfaltową, co znacznie przedłuża żywotność wykonanej nawierzchni oraz zapewnia właściwe odprowadzenie wody z korony drogi.
W ramach podpisanej umowy przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej o długości 800 metrów, poprawiając stan techniczny, zwiększając nośność oraz komfort jazdy. Koszt wykonanych prac to 100 tys. zł w tym środki Lasów Państwowych to 50 tys. zł.
Przebudowana droga została oznakowana tablicami informacyjnymi o treści „Przebudowa drogi gminnej przy udziale finansowym Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Leżajsk”.
10 listopada komisja powołana przez Wójta Gminy Grodzisko Dolne przy udziale Nadleśnictwa Leżajsk przeprowadziła odbiór zadania i przekazała przebudowany odcinek do użytkowania.

 

Tekst i zdjęcia: Zenon Szkamruk