Lista aktualności Lista aktualności

Paweł Biernacki zastępcą dyrektora RDLP ds. ekonomicznych

W piątek 26 kwietnia Janusz Starzak, dyrektor RDLP w Krośnie, powołał Pawła Biernackiego, dotychczas nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów, na stanowisko swego zastępcy ds. ekonomicznych.

Paweł Biernacki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość oraz leśnictwa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu „Rachunkowości i finansów” na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, „Akademii kompetencji menedżera” na Akademii Leona Koźmińskiego oraz „MBA – Menedżer gospodarstwa leśnego” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Pracę zawodową zaczynał w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, a w latach 2005 – 2006 pracował w firmie SBS NHS – Oddział w Southampton (Wielka Brytania), a po powrocie do kraju w Delphi Poland S.A. w Krakowie jako analityk finansowy.

W Lasach Państwowych pracuje od 2006 roku, początkowo w Wydziale Księgowości RDLP w Krośnie, a od 2010 roku był głównym księgowym Nadleśnictwa Brzozów, a od 2021 roku nadleśniczym w tej jednostce.

- Wejście w nową rolę ułatwia mi fakt, że przez kilkanaście lat zajmowałem się finansami i księgowością w Lasach Państwowych na różnych szczeblach organizacyjnych – zaznacza dyrektor Biernacki. - Najbliższe wyzwania to podejmowanie działań mających na celu utrzymanie dobrej organizacji pracy, szeroko pojętego współdziałania z otoczeniem naszej organizacji i lepszego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Będę kontynuował wypracowane przez poprzednika dobre praktyki w koordynowaniu pracy nadzorowanych nadleśnictw.

Dyrektor Biernacki jest żonaty, ma trójkę dzieci, działa społecznie w Zarządzie Oddziału SITLiD w Krośnie i Fundacji „Pomoc Leśnikom w Krośnie”. Pasjonuje się geografią, podróżami, zwłaszcza w Karpaty Wschodnie, turystyką pieszą i historią.

 

 Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie