Lista aktualności Lista aktualności

Zabytkowa monstrancja odnaleziona w lesie

W dniu 2 marca br. na terenie Leśnictwa Łukawiec miało miejsce niezwykle ciekawe odkrycie. Pan Klaudiusz Kotulak (Muzeum Galicyjskich Wsi i Pobojowisk w Łaskach), który we współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z/s w Przemyślu, po uzyskaniu zgody nadleśniczego, prowadzi poszukiwania zabytków, odnalazł prawdziwy skarb - monstrancję służącą w Kościele Katolickim do wystawienia i adoracji Najświętszego Sakramentu.

To dzieło sztuki sakralnej ukryte było w płytkim dole na skraju zalesionego wyniesienia opadającego w dolinę, którą biegła niegdyś droga łącząca Łukawiec z położoną w sąsiedztwie wsią Dąbrowa.

Po zgłoszeniu odkrycia zabrana komisja z udziałem leśników, pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Muzeum Kresów w Lubaczowie, podjęła decyzję o przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych, mających na celu wydobycie obiektu.

Po odkopaniu zabytku przeprowadzono wstępne oględziny znaleziska. Ustalono, że monstrancja została ukryta po wcześniej podzieleniu jej na trzy zasadnicze części: stopę, trzon w formie nodusa i promienistą glorię z rezerwaculum, czyli przeszkloną puszką na hostię. Poszczególne elementy zachowały się różnym stanie. Najwięcej uszkodzeń i ubytków występuje w części glorii. Obiekt wykonany został ze złoconego i srebrzonego mosiądzu. Stopa i nodus są odlewane, bogato zdobione ornamentami roślinnymi. Na zwieńczeniu glorii zachowała się plakieta z wizerunkiem Trójcy Świętej ujęta przez dwa adorujące anioły, a całość wieńczy korona. Ustalono wysokość monstrancji na około 60 cm.

Wstępne oględziny zabytku pozwalają stwierdzić, iż jest to ciekawe dzieło rzemiosła artystycznego z XIX w. Zagadką jak na razie pozostaje pochodzenie tego obiektu i powiazanie go z konkretną świątynią. W tej chwili trwają wstępne prace konserwatorskie prowadzone przez pracowników Muzeum Kresów w Lubaczowie, gdzie elementy monstrancji trafiły po odnalezieniu. 

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie wszelkich informacji, które pomogą w ustaleniu losu i okoliczności ukrycia tego niezwykłego skarbu.

Autor tekstu: Janusz Mazur