Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
13 43 73 900
13 43 73 902

ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Janusz Starzak
13 43 73 901
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Marecki
13 43 73 912
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Paweł Biernacki
13 43 73 942

Pion Dyrektora Dyrekcji Regionalnej

Iwona Czerwień
p. o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr
Phone number: 13 43 73 933
Piotr Myćka
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Phone number: 13 43 73 908
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
Phone number: 13 43 73 911
Wojciech Zajdel
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
Phone number: 13 43 73 909
Joanna Rajchel
Radca Prawny
Phone number: 13 43 73 977
Aleksander Bigaj
Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych
Phone number: 13 43 73 924

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Jacek Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Phone number: 13 43 73 913
Tomasz Najbar
Główny Specjalista ds. Ochrony Lasu
Phone number: 13 43 73 925
Kamil Grałek
Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych
Phone number: 13 43 73 927
Piotr Fąfara
Naczelnik Wydziału Stanu Posiadania
Phone number: 13 43 73 915
Ireneusz Kimla
Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu
Phone number: 13 43 73 905
Wojciech Zimny
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Phone number: 13 43 73 922

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Magusiak
Główny Księgowy
Phone number: 13 43 73 937
Beata Okoczuk
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Phone number: 13 43 73 928
Tadeusz Mędrek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Phone number: 13 43 73 929
Aneta Mącidym
Naczelnik Wydziału Administracji
Phone number: 13 43 73 947
Krzysztof Kielar
Naczelnik Wydziału Informatyki
Phone number: 13 43 73 934

Asset Publisher Asset Publisher