Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

  Zajęcia edukacyjne i zwiedzanie  Centrum Edukacji Ekologicznej przy biurze RDLP w Krośnie prowadzone są w sezonie od kwietnia do października (w zależności od warunków pogodowych) i przeznaczone są wyłącznie dla grup zorganizowanych.
Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zapoznanie się z regulaminami korzystania z obiektów edukacyjnych (wiaty edukacyjnej, ogrodu i leśnej ścieżki edukacyjnej) oraz regulaminem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, a także podpisanie oświadczenia i porozumienia zawartego pomiędzy placówką oświatową a RDLP w Krośnie. Wszystkie zainteresowane współpracą instytucje prosimy o zapoznanie się z treścią tych dokumentów (do pobrania w załącznikach w zakładce Edukacja).
Terminy rezerwować można telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Osobą do kontaktu jest Magdalena Misiorowska
tel. 13 43 73 982 tel. kom. 600 973 098,
email: m.misiorowska@krosno.lasy.gov.pl
Zajęcia edukacyjne prowadzone w CEE są bezpłatne.