Lista aktualności Lista aktualności

XXIV SUBMISJA DREWNA „KROSNO 2023”

Na składach submisyjnych w Godowej, Oleszycach i Załużu wystawionych  zostanie ok. 1600 m3 wyselekcjonowanego drewna, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem.

KATALOG XXIV Submisja Drewna „KROSNO 2023”

Dokumenty do pobrania:

 1. Wstęp

 2. Zasady XXIV Submisji Drewna “Krosno 2023”

2.1. Załącznik - Umowa sprzedaży

2.2. Załącznik - Porozumienie uzupełniające

2.3. Załącznik - Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018.1912

2.4. Załącznik – Klauzula RODO

 1. Dane kontaktowe

 2. Zestawienia drewna 2023

 3. Plany dojazdu do składnic

5.1 GODOWA

5.2 OLESZYCE

5.3. ZAŁUŻ 

 1. Certyfikat PEFC

Oferta na XXIV Submisję Drewna „Krosno 2023“ w dniu 23.02.2023

 1. Karta oferenta

 2. Oświadczenie dot. minimalnej masy zakupu

 3. KARTY OFERTOWE

 

Na oględziny drewna zapraszamy na składnice w dniach 15-22 lutego 2023.
Wszelkich informacji dotyczących submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem RDLP w Krośnie, e-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl  

 

24. HOLZSUBMISSION „KROSNO 2023”
Unser Angebot:

KATALOG 24. Holz – Submission „KROSNO 2023“

Dokumente zum unterladen:

 1. Einführung

 2. Grundsätze der Holz-Submission  “Krosno 2023”

2.1. Anlage - Vertrag

2.2. Zusatzvereinbarung

2.3. Durchführungsverordnung EU 2018.1912

2.4. DSGVO / RODO

 1. Kontaktdaten

 2. Zusammensetzung des Holzes 2023

 3. Holzlagerplätzen-Abfahrtspläne

5.1 GODOWA

5.2 OLESZYCE

5.3. ZAŁUŻ 

 1. PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung

Offerte für Holz - Submission „KROSNO 2023” am 23.02.2023

1 .Bieterkarte

2. Erklärung zum Mindestabnahmegewicht

3. OFFERTENKARTEN

 

 

Besichtigung: 15-22.02.2023 auf den Lagerplätzen in Godowa, Oleszyce und Załuż.


REGIONALDIREKTION DER STAATSFORSTEN IN KROSNO / POLEN
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 KROSNO
www.krosno.lasy.gov.pl; E-mail : marketing@krosno.lasy.gov.pl