Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z historią Lasów Sieniawskich

W dniu 17 lutego 2023 roku odbyło się „Spotkanie z historią Lasów Sieniawskich”. Organizatorem spotkania było Nadleśnictwo Sieniawa wraz z Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym „Galicja” oraz Menadżerem Pałacu w Sieniawie.

W dniu 17 lutego 2023 roku odbyło się „Spotkanie z historią Lasów Sieniawskich”. Organizatorem spotkania było Nadleśnictwo Sieniawa wraz z Stowarzyszeniem Eksploracyjno-Historycznym „Galicja” oraz Menadżerem Pałacu w Sieniawie.

Pierwsza część spotkania odbyła się w świetlicy Nadleśnictwa Sieniawa. Nadleśniczy Janusz Starzak przedstawił jego program, a następnie przywitał zgromadzonych gości. Byli wśród nich:

Pan Tadeusz Chrzan – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Bodzioch – Dyrektor Generalny Funduszy Inwestycyjnych w Warszawie, Pani Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Przemyślu wraz z pracownikami, Pan Jacek Kierepka – Wicestarosta Powiatu Przeworskiego, przedstawiciele samorządów terytorialnych, służby mundurowe w postaci Policji, Straży Pożarnej i Wojska, kierownicy jednostek organizacji rządowych i kulturalnych, dyrektorzy szkół, członkowie lokalnych stowarzyszeń, przedsiębiorcy, prawnicy, prezesi kół łowieckich.

Następnie Pani Joanna Koczwara, Menadżer Pałacu Czartoryskich w Sieniawie, podczas swojego wystąpienia przedstawiła historię pałacu od chwili jego powstania do czasów obecnych. Oprócz rysu historycznego obiektu nakreślonego na przestrzeni dziejów, zebrani mieli okazję zapoznać się z jego aktualną ofertą oraz planowanymi kierunkami rozwoju.

Kolejne wystąpienie należało do przedstawicieli Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja”. Na wstępie prezentacji przedstawiona została charakterystyka Stowarzyszenia, jego cele oraz zakres działania. W dalszej kolejności zebrani zapoznali się z bogatą historią artefaktów odnalezionych w efekcie prowadzonych poszukiwań. Przedmioty odnalezione na ziemi sieniawskiej, a także na innych terenach południowo-wschodniej Polski stanowią nierzadko zaskakujące przykłady dziejów zbiorowości ludzkich oraz, często dramatycznych, losów pojedynczych istnień. Dzięki zaangażowaniu i determinacji członków Stowarzyszenia możemy dziś obcować z historią w sposób namacalny, także na świetlicy Nadleśnictwa Sieniawa, gdzie mieści się stała ekspozycja.

Pierwszą część spotkania zakończył Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa. Podczas swojego wystąpienia nadleśniczy Janusz Starzak nakreślił rys historyczny osadnictwa na terenie leżącym w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Przedstawił koleje losów miejscowej ludności  oraz zabudowań na tle kolejnych wydarzeń historycznych. Zebrani mieli okazję zapoznać się także z historią leśnictwa na tym obszarze, jak również z wyzwaniami, jakie stoją przed leśnikami dziś. Na końcu wystąpienia nawiązał do artefaktów odkrytych przez Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja” na terenie ziemi sieniawskiej, a także podkreślił wzorowy przebieg współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu i Stowarzyszeniem.

Podczas kolejnej części spotkania jego uczestnicy, oprowadzani przez Panią menadżer, zwiedzili wnętrza Pałacu Czartoryskich w Sieniawie. Pozwoliło to w niemal dosłownym znaczeniu dotknąć historii i ujrzeć ją na własne oczy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Mamy nadzieję, że spotkanie z historią Lasów Sieniawskich było dla obecnych wartościowym wydarzeniem.  

 

Tekst: Robert Jurkiewicz

Zdjęcia: Dariusz Dyndał, Marta Sęk, Teresa Smędra