Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia pożarnicze w Nadleśnictwie Leżajsk

W czwartek 3 września w lasach leśnictwa Sarzyna strażacy ćwiczyli przebieg akcji przeciwpożarowej. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie jednostek Straży Pożarnej do sprawnego tłumienia zarzewi ognia i gaszenia pożarów leśnych. Pozwoliły także skoordynować działania jednostek PSP i OSP w sytuacjach zagrożenia.

Do zabezpieczenia wody podczas ćwiczeń wykorzystany został nowy zbiornik wodny, który powstał w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek straży pożarnej, 45 strażaków z PSP w Leżajsku i okolicznych OSP, a także pracownicy Nadleśnictwa Leżajsk. Koordynatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Podczas ćwiczeń straż leśna wykorzystywała lekki samochód patrolowo-gaśniczy, który na co dzień służy w terenie.

Po zakończeniu ćwiczeń Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podsumował działania jednostek oraz ocenił stopień realizacji postanowionych zadań. Ćwiczenia zakończyły się wspólnym posiłkiem i dyskusją przy ognisku.

Wybór lokalizacji manewrów nie był przypadkowy. Nadleśnictwo Leżajsk dysponuje nowoczesnym system monitorowania przeciwpożarowego, który oddano do użytku 12 marca tego roku. System swoim zasięgiem obejmuje nie tylko lasy tej jednostki, ale również fragmenty sąsiadujących nadleśnictw. Jest też użyteczny w wykrywaniu pożarów na terenach zamieszkanych. W sumie w polu widzenia 6 nowoczesnych, zdalnie sterowanych kamer, jest prawie 100 tysięcy hektarów w zasięgu trzech powiatów. System składa się z 6 nowych masztów zlokalizowanych na terenie leśnictw: Jelna, Sarzyna, Brzyska Wola, Marynin, Zmysłówka i Czarna. Sygnał zbiera najwyższy maszt o wysokości 75 m, zlokalizowany przy siedzibie nadleśnictwa.

- Z uwagi na możliwości, jakie system daje, korzystają z niego zarówno strażacy, jak i policjanci – mówi Zenon Szkamruk, nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk. – Jesteśmy wśród nadleśnictw o średniej skali zagrożenia, ale liczba pożarów, zwłaszcza wiosennych, związanych z wypalaniem traw, nakazuje nam bardzo daleko idące środki zaradcze. Poprawia on bezpieczeństwo nie tylko lasów państwowych, ale też obszarów poza nimi, o czym świadczy fakt, że łącznie 74 zarzewia ognia w tym roku zostało ujawnione dzięki naszemu systemowi i można było podjąć szybką akcję gaśniczą. Z tego tylko trzy pożary były na terenie lasów Nadleśnictwa Leżajsk.

Prócz masztów, kamer i punktu alarmowo-dyspozycyjnego, w Nadleśnictwie Leżajsk zbudowano pięć zbiorników wodnych o kubaturze 20 tys. metrów sześciennych oraz urządzenia do poboru wody, sfinansowano oznakowanie dojazdów przeciwpożarowych, a baza sprzętu przeciwpożarowego została doposażona w pilarkę spalinową, pilarkę spalinową na wysięgniku, hydronetki, tłumice teleskopowe, szpadle.

W tym roku w lasach RDLP w Krośnie wybuchło 32 pożary, które objęły powierzchnię 13,3 ha.

Tekst: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Tomasz Cebula