Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
13 43 73 900
13 43 73 902

ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

Dyrektor Dyrekcji Regionalnej
Marek Marecki
13 43 73 901
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Jan Mazur
13 43 73 912
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Artur Królicki
13 43 73 942

Pion Dyrektora Dyrekcji Regionalnej

Jacek Gałuszka
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
phone-abbreviation: 13 43 73 933
Piotr Myćka
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
phone-abbreviation: 13 43 73 908
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
phone-abbreviation: 13 43 73 911
Wojciech Zajdel
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
phone-abbreviation: 13 43 73 909
Joanna Rajchel
Radca Prawny
phone-abbreviation: 13 43 73 977

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Jacek Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
phone-abbreviation: 13 43 73 913
Tomasz Najbar
Główny Specjalista ds. Ochrony Lasu
phone-abbreviation: 13 43 73 925
Kamil Grałek
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych
phone-abbreviation: 13 43 73 927
Piotr Fąfara
Naczelnik Wydziału Stanu Posiadania
phone-abbreviation: 13 43 73 915
Ireneusz Kimla
Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu
phone-abbreviation: 13 43 73 905
Bogusław Krzanowski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: 13 43 73 922

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Magusiak
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 13 43 73 937
Beata Okoczuk
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
phone-abbreviation: 13 43 73 928
Tadeusz Mędrek
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
phone-abbreviation: 13 43 73 929
Jacek Niemczyk
Naczelnik Wydziału Administracji
phone-abbreviation: 13 43 73 945
Krzysztof Kielar
Naczelnik Wydziału Informatyki
phone-abbreviation: 13 43 73 934

Asset Publisher Asset Publisher