Leśne Kompleksy Promocyjne

Leśny Kompleks Promocyjny– jest to wybrany, duży, zwarty obszar leśny charakterystyczny dla danego obszaru, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony w celu promocji proekologicznej polityki leśnej państwa czyli leśnictwa wielofunkcyjnego.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.