Wydawca treści Wydawca treści

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. (art. 41 ustawy o ochronie przyrody)

Nadleśnictwo Bircza

     1. Profil warstw karpackich o długości 90 m  i wysokości 7 m w Leszczawie Dolnej
     2. Warstwy popielskie z fauną mięczaków w brzegu rzeki i przydrożnej skarpie
         w  Koniuszy
     3. Osady młodych spływów kohezyjnych z dużymi blokami skalnymi w Gruszowie

Nadleśnictwo Brzozów

     1. Czynne osuwisko „Czerwona glinka" – dz. ewiden. nr 235,
         leśnictwo Dębna oddz. 36g – pow. 3,08 ha.

Nadleśnictwo Kołaczyce – razem 4 stanowiska

1.    Zgrupowanie jaskiń w Węglówce (12 sztolni), oddz. 78b,
2.    3 wyrobiska pokopalniane w Czarnorzekach (sztolnie) – oddz. 48h, 69g, 71d.

Nadleśnictwo Krasiczyn

1.    Skałka wapienia sztramburskiego  „Olistolit Jurajski" o wymiarach – dł. 300 m, wys. 4 m,  szer. 60 m  w  miejscowości Kruhel Wielki – Grochowce, oddz. 54b
       2.  Krzeczkowski Mur – odsłonięcie margli krzemionkowych – l. Cisowa, oddz. 236c
       3.  Potok Zalesie – profile warstw popielskich – l. Kormanice, oddz. 96a.

            Poza granicami LP:
         -  morena i terasa Sanu na północ od  miejscowości Krasice przy granicy oddz. 145h,
         -  wodospad w korycie potoku Cisowa w m. Cisowa.

Nadleśnictwo Lesko

       1. Skarpa nad zakolem Sanu z osuwiskiem o pow. 10,33 ha – oddz. 65a w l. Wielopole
     (odsłonięcie fliszu karpackiego płaszczowiny śląskiej).

Nadleśnictwo Lubaczów

  1.  Piaskownia w Dziewięcierzu – pow. 0,71(na terenie Południoworoztoczańskiego PK)
  2.     Kamienie Kultu Słońca – leśnictwo Dziewięcierz, oddz. 127a – ostańce denudacyjne           
             (2 głazy wapienne  oddalone od siebie o 23 m.)