Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju (art. 16 ustawy o ochronie przyrody).Ogółem w zarządzie RDLP w Krośnie znajduje się  8 parków krajobrazowych o łącznej pow. 181 291   ha :
                                   
1. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego                
    Pow. całkowita            61 862 ha            
    w zarządzie LP            37 241 ha
2. Park Krajobrazowy Gór Słonnych
    Pow. całkowita             56 032 ha            
    w zarządzie  LP            33 602 ha
3. Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy
    Pow. całkowita             51 014 ha            
    w zarządzie  LP           44 718 ha
4.Park Krajobrazowy Doliny Sanu
    Pow. całkowita            28 718 ha             
    w zarządzie LP            24 721 ha
5. Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy
    Pow. całkowita            25 784    ha        Otulina Parku    34 392 ha
    w zarządzie LP            7 351  ha
6. Jaśliski Park Krajobrazowy
    Pow. całkowita            25 288 ha                
    w zarządzie  LP          18  909 ha
7. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
    pow. całkowita            20 376 ha         
    w zarządzie  LP
   RDLP w Krośnie          8  744 ha
8. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
    pow. całkowita             28 978 ha         
    w zarządzie LP
   RDLP w Krośnie              6 005 ha