Aktualności

Straż Leśna Nadleśnictwa Krasiczyn wspólnie z policjantami z KP w Dubiecku w sobotę 11 stycznia ujawniła sprawcę skłusowania w lesie państwowym oraz przyleśnych zadrzewieniach trzech osobników zwierzyny łownej, czyli jelenia byka, łani oraz dzika. To pierwszy od lat przypadek kłusownictwa o takiej skali.

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że:

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta łowiecka

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniły się zasady sprzedaży polowań dla biur polowań i myśliwych zagranicznych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie (OHZ LP).

Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich.

Co słychać u głuszca?

Głuszce z leżajskiej hodowli czują już wiosnę, ponieważ rozpoczęły się ich toki. To jeden z najpiękniejszych spektakli, jaki możemy podziwiać w świecie zwierząt.

Co słychać u żubra?

Problemom związanym z bieszczadzką populacją żubrów poświęcone było spotkanie komisji ds. żubrów działającej przy Dyrektorze RDLP w Krośnie, które odbyło się w piątek 6 listopada w trybie telekonferencji. Najwięcej uwagi poświęcono telazjozie trapiącej stada w zachodniej części gór, jak również szkodom w uprawach rolnych i leśnych. Sformułowano szereg wniosków co do przesiedleń żubrów za granicę, jak też wsiedleń przychówku z zagrody pokazowej do dzikich stad w Polsce.