Fundacja Pomoc Leśnikom

Zapraszamy wszystkich gotowych nieść pomoc oraz pomocy potrzebujących

Związek Leśników Polskich

ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH W RP W REGIONIE KROŚNIEŃSKIM ZAPRASZA

SITLID

w dniu 23 marca br. odbyło się posiedzenie, na którym doszło do ukonstytuowania się Zarządu po wyborach XIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Kół naszego oddziału w dniu 11 marca 2022 r.

Polskie Towarzystwo Leśne

Oddział PTL w Krośnie - zapraszamy