Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. ( art. 23 ustawy o ochronie przyrody)


Ogółem na terenie RDLP w Krośnie znajduje się 13 obszarów chronionego krajobrazu  
o łącznej powierzchni  193 120 ha

1. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu –
    pow. ogółem         99 667 ha
    w  zarządzie LP        59 255 ha
2. Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
    pow. ogółem         82 360 ha
    w zarządzie LP        27 306 ha
3. Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        10 291 ha
    w zarządzie LP       1 946 ha
4. Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        46 976 ha
     w zarządzie LP    14 490 ha
5. Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        52 408 ha
    w zarządzie LP      24 853 ha
6. Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        31 574 ha
    w zarządzie LP     10 522 ha
7. Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        50 512 ha
    w zarządzie LP     25 153 ha
8. Sokołowsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        23 570 ha
    w zarządzie LP     10 246 ha
9. Hyżniańsko – Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
    pow. ogółem        24 620 ha
    w zarządzie LP      5 112 ha
10. Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
      pow. ogółem        13 000 ha
      w zarządzie LP       3 836 ha
11. Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu
      pow. ogółem         11 800 ha
      w zarządzie LP        5 353 ha
12. Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
      pow.ogółem             5 950 ha
      w zarządzie LP          2 283 ha
13. Strzyżowsko – Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu
     pow. ogółem         14 207 ha
     w zarządzie LP        2 755 ha