Ochrona lasu

Różnorodność ekosystemów, zarówno leśnych jak i nieleśnych oraz występujące na terenie RDLP w Krośnie bogactwo fauny i flory sprawiają, że lasy występujące na tym terenie charakteryzują się jedną z najwyższych w kraju zdrowotnością, ocenianą jako bardzo dobrą i dobrą.

Łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie informuje, że w dniu 10.05.2018 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/06, obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP w Krośnie.