Asset Publisher Asset Publisher

LKP Lasy Birczańskie

LKP „Lasy Birczańskie” utworzony został w 2001 roku i funkcjonuje na obszarze Nadleśnictwa Bircza.

Ciekawostką z jego terenu jest rosnący w Łomnej „Las Medialny", posadzony przez dziennikarzy polskich, słowackich i ukraińskich.

Celem działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie"jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.

 LKP „Lasy Birczańskie" powoływana jest Rada naukowo-społeczna jako organ   doradczy i opiniodawczy w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w LKP.

Obiekty edukacji Leśnej w LKP   „Lasy Birczańskie"

·         Ośrodek Edukacji Leśnej

·         Izba Edukacji Leśnej

·         Zielona klasa

·         Leśne ścieżki dydaktyczne: „Krępak", „Bobrowa Dolina", „Pomocna Woda", „Łomna",    „Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej"

 

 

 

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”

Prezydium Rady Naukowo – Społecznej LKP „Lasy Birczańskie” na lata 2019-23:

Przewodniczący Rady – Tadeusz Kroker – emerytowany leśnik,
Zastępca Przewodniczącego – dr inż. Krzysztof Pacławski – pracownik naukowy Katedry Fizykochemii i Metalurgii Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, prezes Gminnego Koła Wędkarskiego „Lipień” w Birczy,
Sekretarz – Barbara Kropieniewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w  Buszkowicach.

Członkowie Rady:
1.    Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki,
2.    Prof. dr hab. Jacek Hilszczański – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,
3.    Prof. dr hab. Wojciech Grodzki – kierownik Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa,
4.    Dr inż. Marek Wajdzik – pracownik naukowy Zakładu Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
5.    Dr inż. Piotr Bilański – pracownik naukowy Katedry Ochrony Lasu i Geodezji Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
6.    Dr hab. inż. Prof. UR Jan Bodziarczyk – pracownik naukowy Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
7.    Ksiądz prałat płk. Władysław Kozicki – kierownik Ośrodka Duszpasterstwa w Łomnej,
8.    O. Krzysztof Hura – gwardian Klasztoru O.O. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,
9.    Grzegorz Gągola – wójt Gminy Bircza,
10.    Mariusz Śnieżek – wójt Gminy Fredropol,
11.    Marek Bajda – przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego
12.    Marek Cynkar – dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów, oddział w Przemyślu,
13.    Jadwiga Szylak – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
14.    Jan Lichota – prezes Zarządu Spółki z o.o., Zakład Kospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy,
15.    Jacek Szarek – dziennikarz TVP3, Telewizja Polska Rzeszów,
16.    Wojciech Bobowski – Radny Powiatu Przemyskiego,
17.    Dr inż. Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
18.    Jerzy Wolski – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
19.    Zbigniew Kość – Zakład Konserwacji Drzew, Centrum Ogrodnicze ACER, rzeczoznawca ds. terenów zielonych, inspektor nadzoru ds. parków zabytkowych,
20.    Andrzej Cebeńko – przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy Bircza,
21.    Lek. wet. Andrzej Fedaczyński – Lecznica dla zwierząt ADA w Przemyślu,
22.    Jerzy Góralewicz – sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
23.    Jan Pączek – Starosta Przemyski,
24.    Ryszard Szulakski – prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Dankros”,
25.    Jarosław Plata – kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie,
26.    Bartosz Romowicz – Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne,
27.    Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła – pracownik naukowy Katedry Ekologii i Monitoringu Środowiska na Wydziale Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego,
28.    Stanisława Bańcarz – licencjonowany przewodnik terenowy na teren województwa podkarpackiego,
29.    Stanisław Bazan – były dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu.