Obiekty edukacyjne

W ramach prowadzonej w roku 2013 edukacji przyrodniczo – leśnej przeprowadzono łącznie : - 448 lekcji terenowych na ścieżkach przyrodniczych , - 323 spotkania z leśnikami w placówkach oświatowych , - 336 wykładów , prelekcji bądź pogadanek , - 73 konkursy o tematyce leśnej - zorganizowano 22 wystawy.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

UWAGA KONKURS – LEŚNE ŻYWIOŁY

UWAGA KONKURS – LEŚNE ŻYWIOŁY

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Niezbędne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Jakie stwarzają szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las?


Z takimi aspektami zmierzą się uczestnicy konkursu „Leśne Żywioły”, z którym startujemy na początku przyszłego roku, ale już teraz warto zgłaszać swoje uczestnictwo. Zgłoszenia należy przesyłać do właściwego terytorialnie nadleśnictwa, a szkoły z Krosna do RDLP w Krośnie do dn. 26.01.2024 r.
Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  znajdujących się w zasięgu RDLP w Krośnie, czyli całego województwa podkarpackiego do uczestnictwa w konkursie „Leśne Żywioły”!
Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który wraz z deklaracjami uczestnictwa znajdziecie pod linkiem:  https://www.krosno.lasy.gov.pl/de/lesne-zywioly-konkurs

Serdecznie zapraszamy! Czekaja fantastyczne nagrody!