Asset Publisher Asset Publisher

Back

XII ZWYCZAJNY ZJAZD DELAGATÓW KÓŁ ODDZIAŁU SITLiD w KROŚNIE

XII ZWYCZAJNY ZJAZD DELAGATÓW KÓŁ ODDZIAŁU SITLiD w KROŚNIE

W dniach 26-27 października 2017 r. w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem odbył się XII Zwyczajny Zjazd Delegatów Kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa naszego oddziału.

Zjazd zaszczycili zaproszeni goście, Anna Staniszewska – Sekretarz Zarządu Głównego SITLiD, Paweł Staniszewski – Członek Zarządu Głównego SITLiD, Artur Królicki – Zastępca Dyrektora RDLP w Krośnie, Janusz Dobrzański – Prezes NOT w Rzeszowie, Bogdan Szupernak – Dyrektor biura NOT w Rzeszowie, a także Jadwiga Szylak – Dyrektor ZSL w Lesku. Po ciepłych słowach przywitania oraz zabraniu głosu przez gości nagrodzono za aktywną działalność naszych członków. Bardzo duża różnorodność podejmowanych działań ze strony kolegów w kołach i w zarządzie była odzwierciedlona dużą ilością odznaczeń dla:

Odznaka honorowa NOT

Nazwisko

Imię

Jednostka organizacyjna

Rodzaj odznaki

Szczur

Marek

Nadleśnictwo Głogów

złota

Borsuk

Józef

Nadleśnictwo Kołaczyce

srebrna

Orłowski

Edward

Nadleśnictwo Komańcza

srebrna

 

Odznaka honorowa SITLiD

Nazwisko

Imię

Jednostka organizacyjna

Rodzaj odznaki

Sobkiewicz

Jerzy

Nadleśnictwo Narol

złota

Pięta

Bogusław

Nadleśnictwo Kołaczyce

złota

Gołębiowski

Dawid

ZSL w Lesku

złota

Łański

Piotr

Nadleśnictwo Komańcza

złota

Kosiba

Józef

Nadleśnictwo Lesko

złota

Gałka

Jerzy

Nadleśnictwo Narol

srebrna

Czech

Józef

Nadleśnictwo Strzyżów

srebrna

Sęk

Beata

Nadleśnictwo Mielec

srebrna

Trzaska

Piotr

Nadleśnictwo Komańcza

srebrna

Fara

Gracjan

ZSL w Lesku

srebrna

Łaski

Tomasz

Nadleśnictwo Bircza

srebrna

Szajdecki

Tomasz

Starostwo Lubaczowskie

srebrna

Uszkowski

Krzysztof

Starostwo Lubaczowskie

srebrna

Dąbek

Zbigniew

Nadleśnictwo Kańczuga

srebrna

Papież

Robert

Nadleśnictwo Kańczuga

srebrna

Święch

Artur

Nadleśnictwo Tuszyma

srebrna

Kurzawa

Jerzy

Nadleśnictwo Tuszyma

srebrna

Gazda

Stanisław

Nadleśnictwo Dukla

srebrna

Żywiec

Wiesława

Nadleśnictwo Dukla

srebrna

Dziuba

Grzegorz

Nadleśnictwo Brzozów

srebrna

Wrzask

Witold

Nadleśnictwo Kolbuszowa

srebrna

Furs

Teodor

Nadleśnictwo Baligród

srebrna

Ćwieluch

Grzegorz

Nadleśnictwo Lutowiska

srebrna

Kapuściński

Ryszard

Nadleśnictwo Bircza

srebrna

Brożyna

Marcin

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

srebrna

 

Podczas zjazdu zostało przedstawione przez Przewodniczącego Zenona Szkamruk bogate w wydarzenia sprawozdanie z działalności zarządu w ostatniej kadencji. Zaprezentował on stan ilościowy członków, sytuację finansową, organizowane imprezy (turnieje siatkówki, zawody drwali, rywalizację wędkarską) oraz wyjazdy zawodowe odbywające się w kołach. Podkreślił i omówił wykonanie uchwał z ostatniego zjazdu zwracając uwagę na wydawanie biuletynu informacyjnego dla wszystkich członków stowarzyszenia oraz czynny udział w tworzonych dokumentach planistycznych z związanych z funkcjonowaniem prawa ochrony przyrody.  Po sprawozdaniu przedstawionym przez komisję skrutacyjną i dyskusji przeszliśmy do wyborów organów zarządu na najbliższą kadencję.  Wybrano piętnastu członków zarządu w składzie:

Imię i nazwisko

Koło SITLiD

Bartłomiej Peret

Kolbuszowa

Paweł Biernacki

Brzozów

Robert Sobkowicz

Dynów

Tadeusz Maksymowicz

Oleszyce

Bogumił Dąbek

BULiGL Przemyśl

Michał Szczerbicki

Lutowiska

Mariusz Rydzik

Leżajsk

Teodor Furs

Baligród

Kinga Mazur

Kolbuszowa

Artur Paczkowski

Kołaczyce

Piotr Łański

Komańcza

Michał Hipner

RDLP Krosno

Marcin Brożyna

Ustrzyki Dolne

Piotr Filipczak

RDLP Krosno

Bernard Dworak

Głogów

 

Zastępcami Członka Zarządu Oddziału zostali:

Imię i nazwisko

Koło SITLiD

Zbigniew Dyrda

Lutowiska

Dawid Gołębiowski

ZSL Lesko

Spośród członków zarządu oddziału zjazd wybrał Przewodniczącego w osobie Bartłomieja Peret. Doceniając bardzo duży wkład ustępującego Przewodniczącego Zenona Szkamruka w rozwój i funkcjonowanie stowarzyszenia na Podkarpaciu w trzech ostatnich kadencjach zjazd postanowił przyznać mu funkcję Honorowego Przewodniczącego ZO SITLiD w Krośnie.
Do nadzoru, czuwaniem i dbaniem o odpowiednie relacje nad prawidłowością prac kół oraz zarządu zostali wybrani do:
-  komisji rewizyjnej:
Jacek Gałuszka – Koło SITLiD RDLP Krosno,
Wojciech Cieślik – Koło SITLiD Mielec,
Stanisław Gazda – Koło SITLiD Dukla,
Janusz Stankiewicz – Koło SITLiD Narol,
Edward Orłowski – Koło SITLiD Komańcza.
- sądu koleżeńskiego:
Tomasz Najbar - Koło SITLiD RDLP Krosno
Tomasz Makarowski – Koło SITLiD Jarosław
Bogusław Krzanowski - Koło SITLiD RDLP Krosno

- na rzecznika dyscyplinarnego została wybrana:
Beata Okoczuk z Koła SITLiD RDLP Krosno, a
zastępcami rzecznika dyscyplinarnego:
Marek Bajda - Koła SITLiD Lutowiska
Paweł Panaś - Koła SITLiD Rymanów

Wybrano też delegatów na XXIII KZD w składzie:

Imię i nazwisko

Koło SITLiD

Bartłomiej Peret

Kolbuszowa

Zenon Szkamruk

Leżajsk

Michał Szczerbicki

Lutowiska

Beata Okoczuk

RDLP Krosno

Paweł Biernacki

Brzozów

 

Wybrano również delegatów do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Rzeszowie w składzie:

Imię i nazwisko

Koło SITLiD

Bartłomiej Peret

Kolbuszowa

Zenon Szkamruk

Leżajsk

Marek Szczur

Głogów

Robert Sobkowicz

Dynów

W trakcie zjazdu trwały dyskusje na temat priorytetów działalności na najbliższą kadencję, czego wynikiem było przyjęcie następujących uchwał do realizacji.

Uchwały XII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Kół:
1.    Kontynuować współorganizowanie imprez o charakterze szkoleniowym i integracyjnym w formie organizacji zawodów:
- turnieju piłki siatkowej,
- zawodów drwali,
- zawodów wędkarskich,
lub fundowania nagród w imprezach o tematyce przyrodniczo-leśnej.
2.    Kontynuować dofinansowanie do wyjazdów zawodowych organizowanych przez koła SITLiD.
3.    Kontynuować wydawanie biuletynu Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie.
4.    Brać czynny udział przy tworzeniu Planów Zadań Ochronnych i Planów Ochrony dla obszarów Natura 2000, na terenie działania poszczególnych jednostek.
5.    Organizować cykliczne konferencje naukowo-terenowe z zakresu gospodarki leśnej, ochrony środowiska, dotyczące przede wszystkim Podkarpacia.
6.    Zainicjować akcję upamiętnienia na terenach leśnych miejsc pochówku żołnierzy poległych w okresie I Wojny Światowej, a w szczególności poległych leśników.
7.    Wspierać inicjatywy dotyczące promocji produktów pochodzących z lasu.

 

Tekst: Kinga Mazur
Zdjęcia: Robert Sobkowicz