Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferowali leśni pszczelarze

Konferowali leśni pszczelarze

Walka z warrozą, kulturowe znaczenie pszczelarstwa i bartnictwa, jak również praktyczne aspekty ochrony pszczół w lasach były przedmiotem obrad konferencji „Las, pszczoła, człowiek”, która odbyła się w dniach 2-3 lipca w Klimkówce k. Rymanowa. Wzięło w niej udział ponad 90 uczestników, zdecydowana większość z nich to leśnicy z całego regionu.

Spotkanie otworzyła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie referatem wprowadzającym w zagadnienia pszczelarstwa w Lasach Państwowych.

- Leśnicy od zawsze rozumieli znaczenie pszczół w ekosystemie, stąd wśród nas tak wielu pszczelarzy – zaznaczała dyrektor Zagrobelna. – Dziś, gdy pszczoły są poważnie zagrożone, musimy zrobić wszystko, by pomóc im przetrwać na pożytek lasom i ludziom.

Z kolei Marek Barzyk, prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie zaprezentował strategię walki z warrozą u pszczół oraz przedstawił projekt edukacyjny „Las pszczelarski, las bartny” realizowany we współpracy z leśnikami w Nadleśnictwie Rymanów. Temat „Ochrona pszczół na terenach leśnych w ramach projektu rozwojowego LP” przedstawił Wacław Pietrzak z RDLP w Krośnie.

Były też wystąpienia naukowców: dr Marek Chmielewski i dr hab. Grzegorz Borsuk, obaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prezentowali historyczne i kulturowe aspekty pszczelarstwa oraz biologię rodziny pszczelej.

W sesji popołudniowej referaty prezentowali: Cezary Kruk „Całoroczna gospodarka pasieczna”, Marek Podlewski „Główne choroby pszczół”, Andrzej Chwałoj, prezes Koła Pszczelarzy w Krasnem „Hodowla zachowawcza pszczoły miejscowej”, Feliks Dudka z Nadleśnictwa Lutowiska „Gospodarka pszczelarska w Bieszczadach”.

Pierwszy dzień konferencji podsumował dr inż. Bartłomiej Peret, przewodniczący ZO SITLiD w Krośnie.

W drugim dniu odbyła się sesja terenowa w Nadleśnictwie Rymanów, gdzie uczestnicy na gruncie mogli zapoznać się z ideą „Lasu pszczelarskiego”, a następnie  w pasiece Tomasza Sokalskiego w Zagórzu odbyły się zajęcia praktyczne. Najważniejsze wnioski z konferencji to skuteczna walka z warrozą, zwiększenie udziału gatunków biocenotycznych i miododajnych w produkcji szkółkarskiej i wykorzystanie mikrosiedlisk w lasach na potrzeby pszczelarstwa. Więcej na ten temat wkrótce w materiałach pokonferencyjnych.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Krośnie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Migawka filmowa z drugiego dnia konferencji.