Asset Publisher Asset Publisher

Back

W Jaśle upamiętniono dyrektora Adama Loreta

W Jaśle upamiętniono dyrektora Adama Loreta

Konferencja pod hasłem „Adama Loret – twórca Lasów Państwowych” odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. W jej trakcie przypomniano sylwetkę wybitnego jaślanina oraz odsłonięto tablicę upamiętniającą jego naukę w miejscowym gimnazjum.

Otwarcie konferencji miało uroczysty charakter. Były poczty sztandarowe I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i RDLP w Krośnie a oprawę muzyczną zapewnił zespół sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Odbył się też krótki koncert licealnego chóru.  
W programie spotkania znalazły się referaty tematyczne. Mariusz Świątek z Muzeum Regionalnego w Jaśle mówił o związkach rodziny Loretów z tym miastem. Z kolei przewodniczący krośnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Marek Marecki przybliżył historię Lasów Państwowych w przedwojennej Polsce, zaś Edward Marszałek przypomniał zasługi Adama Loreta, jako architekta sukcesu gospodarczego Lasów Państwowych w okresie międzywojennym.
Następnie odbyła się projekcja filmu „Adam Loret – szkic do portretu", prezentującego przekrojowo wiele aspektów działalności Loreta. Film jest też próbą wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Biorący udział w spotkaniu autor filmu Jacek Frankowski zaprezentował też projekty pomnika Adama Loreta. Jeden  z nich będzie wkrótce odsłonięty w Warszawie.
Na zakończenie konferencji w holu liceum odsłonięto tablicę upamiętniającą Loreta jako ucznia. Uroczystego przecięcia jodłowych warkoczy dokonali: Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, dr hab. Jan Głaz, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PTL i dr inż. Artur Królicki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, zaś ceremonii poświęcenia tablicy dokonał ks. dr Jan Cebulak, duszpasterz leśników podkarpackich.
- Cieszę się, że udało nam się upamiętnić jaślanina, wybitnego działacza gospodarczego piękną tablicą, teraz czas na pomnik – powiedział burmistrz Andrzej Czernecki podczas uroczystego obiadu.
Organizatorami konferencji byli: samorząd Jasła, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie i Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Krośnie.

Adam Loret urodził się w 1884 r. w Jaśle, gdzie jego ojciec Sydon Loret był urzędnikiem kolejowym. Uczęszczał do jasielskiego gimnazjum. Leśnictwo studiował w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i w Tharandcie w Saksonii.
Po studiach podjął pracę w lasach majątku Branickich w Suchej niedaleko Żywca, a w niepodległej Polsce przeszedł do tworzącej się administracji  Lasów Państwowych. W 1925 r. został dyrektorem warszawskiej Dyrekcji LP, a w 1934 r. – pierwszym dyrektorem naczelnym Lasów Państwowych.
Jego zasługą było uporządkowanie struktur zarządzania państwowym majątkiem leśnym i przeprowadzenie pierwszej inwentaryzacji zasobów leśnych kraju. Konsekwentnie prowadził politykę limitowania pozyskania drewna i ochrony zasobów leśnych Polski. Doprowadził do likwidacji systemu koncesji dla zagranicznych przedsiębiorstw prywatnych na eksploatację polskich lasów. Współorganizował nowoczesny przemysł drzewny, był m.in. twórcą PAGEDU. Wdrożył w praktyce koncepcję samowystarczalności ekonomicznej polskich Lasów Państwowych.
Po wybuchu II wojny światowej nie skorzystał z propozycji bezpiecznego opuszczenia kraju. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie na początku 1940 roku. 


Edward Marszałek