Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przypomnieli profesora Szafera

Przypomnieli profesora Szafera

Z inicjatywy Nadleśnictwa Mielec i Polskiego Towarzystwa Leśnego w dniach 14-15 kwietnia w Mielcu odbyła się konferencja pod hasłem "W hołdzie wielkości Szafera", upamiętniająca wybitnego polskiego botanika związanego z Podkarpaciem. Była ona okazją do spotkania leśników, samorządowców, naukowców, działaczy społecznych i uczniów miejscowych szkół średnich.

Marek Marecki, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego oddziału w Krośnie, witając uczestników, przypomniał, że konferencja wpisuje się w cykl spotkań poświęconych wybitnym przedstawicielom świata nauki i praktyki, działającym na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody, a związanym z Podkarpaciem. Słowo wstępne do uczestników wygłosili Zbigniew Tymuła, starosta mielecki i Daniel Kozdęba, prezydent miasta Mielca. Spotkanie zaszczyciła też Anna Staniszewska, córka prof. Szafera.

Wśród wygłoszonych tego dnia referatów były zarówno ściśle naukowe, historyczne, jak również wspomnieniowe, przywodzące nieznane wątki z życia i działalności Władysława Szafera. Godne podkreślenia było wystąpienie prof. Andrzeja Grzywacza, przewodniczącego ZG PTL, który mówił o licznych związkach bohatera konferencji z leśnikami i leśnictwem. Szczególnie sympatycznie przyjęto wspomnienie Władysława Szarskiego, wnuka prof. Szafera, który opowiedział wiele anegdot z życia swego dziadka. Pełne teksty wystąpień zawiera publikacja książkowa będąca pokłosiem konferencji.

Szeroką informację o wystawach towarzyszących przedstawił Hubert Sobiczewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec. Poszczególne ekspozycje poświęcone były życiu i działalności Władysława Szafera - znalazły się tam liczne publikacje, fotografie i dokumenty. Zaprezentowano też wystawę fotografii rzadszych roślin powiatu mieleckiego, prac konkursowych młodzieży szkolnej pt. Leśne ogrody Szafera. Spore zainteresowanie towarzyszyło tez wystawie prac twórców Klubu Środowisk Twórczych z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

W przerwie sesji referatowej zebrani wysłuchali koncertu Chóru Młodzieżowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pod batutą Pawła Lisa.

Drugi dzień konferencji miał charakter terenowy i rozpoczęto go od odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej prof. Szafera na głazie ustawionym obok Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Mielec. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: prof. Andrzej Grzywacz, Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, Maria Zuch, przewodnicząca koła PTL w Nadleśnictwie Mielec i Marek Marecki.

Obelisk poświęcił ks. Stanisław Składzień, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu.

Wiązanki jałowca przed tablicą złożyli:  Anna Bondar-Zabiciel, członek Zarządu Głównego PTL, Anna Staniszewska, Tadeusz Dragon i Robert Głodowski (wicedyrektorzy RDLP w Krakowie) oraz wójt Andrzej Głaz.

Żywą pamiątką wydarzenia pozostanie dąb "Szafer" posadzony tego dnia przy nadleśnictwie przez Władysława Szarskiego, w asyście Marii Napieracz, wicestarosty mieleckiego i Janusz Chojeckiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia uczestnicy udali się na obchód po rezerwacie „Buczyna w Cyrance", który nosi imię prof. Władysława Szafera.
Imprezy towarzyszącą był rajd rowerowy na terenie Mielca i okolic po miejscach związanych z Władysławem Szaferem, który odbył się w niedziele 17 kwietnia.

Organizatorami konferencji byli: Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu, Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki oraz Nadleśnictwo Mielec.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Zbigniew Tymuła - Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Daniel Kozdęba - Prezydent Miasta Mielca.

Patronat medialny: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Leliwa, tygodnik regionalny Korso, portal informacyjny Hej.mielec.pl, portal informacyjny promocja.mielec.pl, dwutygodnik Las Polski, miesięcznik Wieści Regionalne.

 

Tekst:  Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Marcin Scelina, Edward Marszałek

Tematyka sesji referatowej

Dorobek naukowy Władysława Szafera − prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek – Instytut Botaniki UJ, Ogród Botaniczny w Krakowie.

Władysław Szafer − życie i działalność w zarysie − Elżbieta Oleksiak − Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Współpraca profesora Władysława Szafera z leśnikami i leśnictwem − prof. dr hab. Andrzej Grzywacz − Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Związki Władysława Szafera z Mielcem i ziemią mielecką − dr Jerzy Skrzypczak − Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Rzeszowski okres w życiu Władysława Szafera − ks. dr Sławomir Zych − Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Osobiste wspomnienia o Władysławie Szaferze − Władysław Szarski − wnuczek prof. Władysława Szafera.

Rodzina Szaferów w świetle ksiąg metrykalnych i innych dokumentów źródłowych − Krzysztof Haptaś − Muzeum Regionalne w Mielcu.

Monografia powiatu mieleckiego: wstęp – Hubert Sobiczewski – Nadleśnictwo Mielec.

  • Wstęp do fizyografii powiatu mieleckiego autorstwa Eugeniusza Romera – przygotował Janusz Świętoń – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
  • Stosunki rolnicze powiatu mieleckiego w zarysie, rękopis prof. Stefana Pawlika – przygotowała Elżbieta Lejko − Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mielcu.
  • Środki komunikacyjne, rękopis Mieczysława Szafera – przygotował Grzegorz Pikor – firma projektowa GProjekt.
  • Roślinność ziemi mieleckiej, rękopis Władysława Szafera – przygotował Hubert Sobiczewski − Nadleśnictwo Mielec.