Asset Publisher Asset Publisher

W Krośnie „Zielony Parasol” nad pszczołami

O wielu zagadnieniach związanych z ochroną pszczół mówili naukowcy i praktycy podczas I Konferencji Pszczelarzy, Ekologów i Leśników „Zielony Parasol”, która odbyła się w piątek 15 marca w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Spotkanie zgromadziło prawie 200 uczestników, wśród nich wielu leśników na czele z Grażyną Zagrobelną, dyrektor RDLP w Krośnie. Wstępem do konferencji był żywiołowy koncert zespołu „Wróżki” i akt dekoracji zasłużonych pszczelarzy organizacyjnymi odznaczeniami.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. Zbigniew Kołtowski, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, z tematem „Wpływ nasadzeń  drzew i krzewów miododajnych na likwidację zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni miejskiej”.

Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się m.in. „Patriotyzm lokalny – rozpoznawanie systemów jakości w Polsce”, który to wykład wygłosił Paweł Krajmas,  prezes Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Pojawił się też temat rodzimych ras pszczół, który referował dr Paweł Radomski.

Z kolei prezentacja „Rola lasów w likwidacji zanieczyszczeń powietrza” autorstwa Mariusza Błasiaka z Dyrekcji Generalnej LP, pozwoliła na zapoznanie się z rozmachem projektu rozwojowego LP „Pszczoły wracają do lasu”, obejmującego diagnozę sytuacji, zagrożeń dla pszczół i opracowanie metodyki działań mających za zadanie rozpoznanie potencjału miododajnego lasu. W ten projekt zaangażowanych jest społecznie 100 leśników z całej Polski, w tym aż 18 z Podkarpacia.

Pozostałe wystąpienia miały na celu podniesienie wiedzy pszczelarzy na temat ras pszczół rodzimych, a także roślin miododajnych i gospodarki pasiecznej na terenach leśnych oraz pokazanie symbiozy lasów z pszczołami.

Podczas konferencji odbył się kiermasz certyfikowanej żywności ekologicznej i wysokiej jakości.

Spotkanie miało charakter otwarty a jego organizatorami byli: Koło Pszczelarzy w Krośnie, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Warto wspomnieć, że już w sobotę 30 marca odbędzie się II tego typu konferencja tematyczna, tym razem w Krościenku Wyżnym. Tu również wstęp wolny.

                                                                     Tekst i zdjęcia: Edward Marszałek

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher