Asset Publisher Asset Publisher

Udane warsztaty edukacji przyrodniczo-leśnej dla nauczycieli

W dniach 31.01 i 01.02. 2019 r. na terenie RDLP w Krośnie odbyła się pierwsza część warsztatów edukacji przyrodniczo-leśnej dla nauczycieli przyrody i biologii z województwa podkarpackiego. W zajęciach uczestniczyło 44 pedagogów ze szkół podstawowych, liceów i techników.

- Bardzo cieszymy się tak dużym zainteresowaniem warsztatami. Bedą Państwo naszymi emisariuszami w przekazywaniu naukowej i rzetelnej wiedzy dotyczącej lasu oraz znaczenia racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody - tymi słowami przywitała przybyłych uczestników Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Na uznanie zasługuje to, że mimo ogromu pracy, jaką mają Państwo w szkole znaleźliście czas i chęci do poznania nowych form nauczania i doceniliście naszą wieloletnią wiedzę i doświadczenie.

 Warsztaty powstały w oparciu o nową podstawę programową (Dz.U. z 2017 r., poz. 356 i Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) oraz o związane z nią zalecenia, w ramach przedmiotu przyroda i biologia, dotyczące zajęć terenowych, które powinny być przeprowadzane w szkołach, aby umożliwić realizację treści z zakresu środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, ekologii i ochrony przyrody, różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Nauczyciele mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących charakterystyki ekosystemu leśnego, poznania roli i funkcji lasu oraz ciekawych metod badań terenowych, które można realizować z uczniami szkół podstawowych i średnich. Uczestniczyli także w zajęciach terenowych, na których nauczyli się rozpoznawać ślady i tropy zwierząt na śniegu. Przeszli również szkolenie jak prawidłowo przygotować uczniów do wyjścia w teren zarówno zimą, jak i wiosną. Wszyscy otrzymali materiały edukacyjne, prezentowane wykłady multimedialne do wykorzystania w pracy na lekcjach oraz certyfikaty ukończenia warsztatów.

Na podstawie ankiety ewaluacyjnej można wnioskować, że odbyte warsztaty spełniły oczekiwania nauczycieli, pogłębiły ich wiedzę teoretyczną i praktyczną, która jednocześnie przyda im się w pracy zawodowej. Bardzo wysoko oceniono także stronę organizacyjną, atmosferę szkolenia oraz merytoryczne przygotowanie prowadzących. Uczestnicy potwierdzili również chęć udziału w drugiej części warsztatów, które planowane są na wiosnę. Będą na niej poruszone takie zagadnienia jak zagrożenia dla człowieka w lesie, rola lasów w ochronie przyrody, przygotowanie projektów edukacyjnych oraz zajęcia terenowe dotyczące m.in. rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

Tekst: Magdalena Misiorowska

Zdjęcia: Jerzy Kaleta


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher