Asset Publisher Asset Publisher

Sztandar Nadleśnictwa Leżajsk

W dniu 04.10.2019r. Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Krośnie - Grażyna Zagrobelna podczas obchodów 75-lecia i uroczystej mszy św. w święto św. Franciszka, w Bazylice Leżajskiej O. Bernardynów nadała sztandar Nadleśnictwu Leżajsk.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się uroczystym przemarszem z siedziby Nadleśnictwa do Bazyliki Matki Boskiej Pocieszenia w Leżajsku, przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Grodziska Dolnego.

Msza święta jubileuszowa, w intencji wszystkich pracowników Nadleśnictwa została uroczyście koncelebrowana przez Ks. Prałata - Marka Ciska, Ks. Kapelana leśników – Ryszarda Madeja i Kustosza Klasztoru Bernardynów O. Sylwestra Skrywińskiego.

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru  odbyła się po modlitwie wiernych, sztandar poświęcił Ks. Kapelan leśników, a Komitet Społeczny Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem Bernadety Żak przekazał ufundowany sztandar Grażynie Zagrobelnej Dyrektor RDLP w Krośnie, która po odczytaniu Aktu Nadania i złożenia ślubowania przez Nadleśniczego przekazała sztandar Nadleśniczemu Nadleśnictwa Leżajsk.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk przekazał sztandar „pod straż i opiekę, jako najcenniejszy symbol Nadleśnictwa Leżajsk” Chorążemu pocztu sztandarowego Stanisławowi Bukowskiemu-leśniczemu Leśnictwa Brzóaza.

Sztandar został ufundowany przez załogę Nadleśnictwa oraz Firmy współpracujące z Nadleśnictwem Leżajsk.

Po mszy świętej uczestnicy jubileuszu pod przewodnictwem orkiestry dętej z Pocztem Sztandarowym na czele przemaszerowali do Franciszkańskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

W trakcie części oficjalnej Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk przywitał Gościa uroczystości: Grażynę Zagrobelną Dyrektor RDLP, Nadleśniczych Nadleśnictw sąsiadujących z Nadleśnictwem Leżajsk, Komendantów Policji i Straży Pożarnej, Burmistrzów i Wójtów w terenu Nadleśnictwa Leżajsk, Dyrektorów i Prezesów Instytucji współpracujących z Nadleśnictwem, Przedstawicieli Firm Drzewnych, Właścicieli ZUL oraz pracowników Nadleśnictwa.

Nadleśniczy w swoim wystąpieniem przedstawił historię 75-lecia Nadleśnictwa, oraz nawiązał do realizowanych zadań i celów gospodarki leśnej.

W dalszej części uroczystości Grażyna Zagrobelna Dyrektor RDLP w uznaniu zasług uhonorowała:

- Kordelasami Leśnika Polskiego - Stanisława Bukowskiego – Leśniczego Leśnictwa Brzóza

- Historyczną Cechówką Leśniczego - Zdzisława Koziarza - Leśniczego Leśnictwa Kulno

- za działalność Stowarzyszeniową – srebrną odznaką SITLiD zostali odznaczeni:

  • Paweł Niemiec
  • Krzysztof Ożóg

Dekoracji dokonał Bartłomiej Peret Przewodniczący Zarządu Oddziału SITLiD w Krośnie.

W trakcie uroczystości Goście przekazali listy gratulacyjne i jubileuszowe upominki w formie grawerunków i statuetek.

Część oficjalną zakończył utwór - historyczny hymn leśników (z okresu międzywojennego), skomponowany przez Wiesława Krawczyńskiego – Dyrektora Lasów Ordynacji Potockich w Łańcucie.

Jubileusz został uświetniony przez koncert w wykonaniu : Chóru CANTIAMO pod batutą Barbary Kuczek i orkiestry dętej OSP z Grodziska pod batutą Jakuba Magonia.

Po uroczystościach uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad.


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher