Asset Publisher Asset Publisher

Sztandar dla Nadleśnictwa Lesko na Święto Lasu

W piątek 27 września leśnicy z terenu Podkarpacia obchodzili doroczne Regionalne Święto Lasu, tym razem połączone z uroczystym otwarciem i poświęceniem zmodernizowanej siedziby Nadleśnictwa Lesko, jak również przekazaniem sztandaru tej jednostce.

Rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. biskupa Stanisława Jamrozka, który w trakcie uroczystości poświęcił nowy sztandar Nadleśnictwa Lesko. Z rąk Grażyny Zagrobelnej, dyrektor RDLP w Krośnie, drzewce przejął nadleśniczy Zbigniew Pawłowski, przekazując pod pieczę pocztu sztandarowego.

Kolejnym miejscem uroczystości była siedziba nadleśnictwa, przed którą dokonano symbolicznego otwarcia obiektu poprzez przerzynkę kłody ocechowanej wcześniej przez najdostojniejszych gości. Odrzynane krążki powędrowały jako pamiątki do Sejmu RP, Kurii Biskupiej w Przemyślu, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Ta innowacyjna w swej formie ceremonia spodobała się wielu gościom – każdy z nich mógł samodzielnie przybić pamiątkowe cechy i zachować krążek z drewna jodły na pamiątkę.

Następnie przy obelisku upamiętniającym pielgrzymkę Jana Pawła II posadzono dwa okolicznościowe dęby z okazji 75-lecia Nadleśnictwa Lesko i 95-lecia Lasów Państwowych. Drzewka posadzili: dyr. Grażyna Zagrobelna i ks. bp Stanisław Jamrozek oraz Marcin Zaborniak, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i poseł  Piotr Uruski.

W wystąpieniu okolicznościowym dyrektor Grażyna Zagrobelna zaprezentowała szerokie spektrum działań Lasów Państwowych w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego, z podkreśleniem ekologicznych funkcji lasów  w Polsce.

Tuż po tym wystąpieniu odczytano list skierowany do uczestników uroczystości przez dra Andrzeja Koniecznego, dyrektora generalnego LP.

Podniosłym akcentem było ślubowanie na sztandar złożone przez pracowników nowo przyjętych w poczet Służby Leśnej.

Uroczystości zakończyła dekoracja zasłużonych leśników i przyjaciół lasu krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę, jak również odznaczeniami resortowymi i korporacyjnymi. W ich imieniu podziękowania złożył Przemysław Włodek, nadleśniczy Nadleśnictwa Krasiczyn.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Adam Śnieżek i Piotr Uruski, posłowie na Sejm RP, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Olesiuk, starosta leski i Stanisław Chęć, starosta sanocki oraz Marcin Zaborniak dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Służby mundurowe reprezentowali generałowie: Andrzej Babiec (KW PSP), Robert Rogoz (szef BO Straży Granicznej) i Henryk Moskwa, Wojewódzki Komendant Policji). Obecny był też dr Benedykt Roźmiarek, dyr. Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Galerię znakomitych fotografii autorstwa Marcela Szpiega (Nadlesnictwo Lesko) z przebiegu święta można zobaczyć na profilu FB Nadleśnictwa Lesko

 

Edward Marszałek

Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Marcel Szpieg


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher