Asset Publisher Asset Publisher

Święty Franciszek - bliski leśnikom

W minioną niedzielę – Niedzielę św. Franciszka - w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach odbyła się konferencja pod hasłem „W trosce o wspólny dom". Spotkanie miało na celu ukazanie różnorodności biologicznej naszego kraju oraz pobudzenie wrażliwości na potrzebę jej ochrony.

 

Wśród prelegentów pojawili się: Piotr Kutiak z Urzędu Miasta Sanoka, również reprezentujący Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” oraz Uczelni Państwowej w Sanoku, dr inż. Stanisław Kucharzyk - zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz dr Magdalena Misiorowska z RDLP w Krośnie. Wszyscy wykładowcy reprezentowali jednostki, w których dobro przyrody oraz ochrona bioróżnorodności stoi na pierwszym miejscu w codziennej pracy. W swoich wystąpieniach ukazali piękno i różnorodność flory i fauny, sposoby ochrony zagrożonych gatunków oraz ich znaczenie dla przyrody.
Dla leśników, mimo że posiadają swoich patronów: św. Huberta i św. Jana Gwalberta, to św. Franciszek, jako wielki orędownik ochrony natury, jest równie bliski sercu. Wszelkie stworzenie, w tym zwierzęta i rośliny, znajdują bowiem miejsce do życia właśnie w lesie.
              

 

 Magdalena Misiorowska

 


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher