Asset Publisher Asset Publisher

Straż Leśna ukarała za zaśmiecanie rezerwatu przyrody.

W dniu 25.02.2019 w godzinach porannych Straż Leśna Nadleśnictwa Dukla znalazła worki ze śmieciami wyrzucone do lasu w oddziale 61 leśnictwa Daliowa stanowiącym rezerwat przyrody „W przełomie Jasiołki” . Śmieci zostały wyrzucone przy drodze wojewódzkiej nr 897 na trasie Tylawa-Daliowa.

Dokonano przeglądu zawartości worków i odnaleziono bilety lotnicze z danymi osobowymi. Zasięgnięto informacji w Urzędzie Gminy Jaśliska, który potwierdził, że osoby wskazane na biletach zamieszkują w Gminie Jaśliska. W toku dalszych czynności ustalono miejsce zamieszkania domniemanych sprawców. W dniu 26.02.2019 Straż Leśna przedstawiła zarzut z art. 162 Kodeksu Wykroczeń - zaśmiecanie lasu. Sprawcy przyznali się do winy i zostali ukarani mandatem karnym w kwocie 400 zł. Natomiast śmieci uprzątnięto w dniu ich ujawnienia.

Dzikie wysypiska niestety ciągle są problemem w lasach. Na przedwiośniu spod śniegu wyłaniają się masy śmieci wyrzucane w zimie do lasów czy przydrożnych rowów. Nadleśnictwo poza interwencjami przynajmniej dwa razy do roku prowadzi zbiórkę śmieci na terenach leśnych wzdłuż dróg oraz w miejscach szczególnie zaśmiecanych.

Tekst:

Paulina Zdeb

Zdjęcia:                                                                                          

Michał Zygarowicz


Asset Publisher Asset Publisher

Tapety


Asset Publisher Asset Publisher